Kanoe.cz

Zápis ze 2. schůze výboru sekce VT, 14. 2. 2006

Druhá schůze výboru sekce VT, která proběhla 14. února, měla na programu především pravidla a dotace závodů ČPV, snížení podpory časopisu KRK, úhradu školného pro školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky a další témata.

Zápis č. 2 ze schůze výboru sekce VT konané dne 14. 2. 2006

Přítomni: Berounský, Česnek, Hodic. Lichtág, Kovář, Mrkos, Oliverius, Starý, Svoboda,
Škranc, Štastný
Omluveni: Černohlávek, Doleček

1) Kontrola zápis č. 1 – výbor sekce zápis odsouhlasil

2) Bylo rozhodnuto zachovat dotace pro oddíly za členskou základnu

3) J. Škranc podal informaci ze schůze předsednictva ČSK – do komise mandátové navrhuje výbor P. Berounského do návrhové M. Svobodu, do volební R. Starého.

4) Po diskuzi byl odsouhlasen pozměněný návrh řídící komise na úpravu pravidel a směrnice pro pořádání závodů ČPV. J. Hodic vypracuje dle odsouhlaseného návrhu pravidla a směrnice pro pořádání ČPV na rok 2006 a předá redakci KRK ke zveřejnění do KRK a na webové stránky do 24. 2. 2006

5) Oddíl VT – TJ Bohemians předložil projekt, rozpočet a dopravní opatření k akci Hamerský potok se žádostí o zařazení této akce do seriálu závodů Českého poháru vodáků. Výbor souhlasí, aby akce Hamerský potok byla zařazena do seriálu ČPV.

6) Rozdělení dotací na významné akce VT v roce 2006
22. - 23. 4., Rodeo Tour České Vrbné: 8000,-
29. 4., ČPV Otava: 20 000,-
20. - 21. 5., Rodeo Tour Moravice: 8000,-
27. 5., ČPV Sázava: 20 000,-
červen, Splutí Jihlavy: 2000,-
3. - 4. 6., Rodeo Tour Kadaň: 8000,-
4. 6., ČPV Svratka: 20 000,-
17. 6., ČPV Blanice: 20 000,-
28. - 29. 7., Rodeo Tour Čuňovo: 8000,-
19. - 20. 8., Rodeo Tour – Mistrovství ČR Trója: 8000,-
září, Splutí Jihlavy: 2000,-
2. 9., ČPV Úhlava: 20 000,-
8. - 9. 9., Rodeo Tour Sopotnice: 8000,-
16. 9., ČPV Teplá: 20 000,-
17. 9., ČPV Střela: 20 000,-
30. 9., VTJZ mládež Hamerský potok: 5000,-
30. 9., ČPV Hamerský potok: 20 000,-

7) Vzhledem k úsporným opatřením v letošním roce podal J. Hodic návrh, aby byla vypovězena smlouva s vydavatelem časopisu KRK. Po diskuzi byli pověřeni J. Kovář a J. Mrkos jednáním s vydavatelem tak, aby bylo z dohodnuté ceny na vydávání časopisu ušetřeno cca 150 000 Kč.

8) J. Šťastný přednesl návrh na úhradu školného pro školení cvičitelů a instruktorů ČSK – sekce VT. V roce 2006 bude z prostředků sekce hrazeno školné pouze jednomu členu z oddílu na školení cvičitelů nebo instruktorů v Olomouci nebo školení vodní záchrany ve škole Petra Ptáčka – výbor sekce tento návrh odsouhlasil.

9) Všichni členové výboru zodpovědní za jednotlivé úseky předali koncepci práce svého úseku - bude projednáno na příští schůzi.

10) P. Berounský předložil vyhodnocení aktivity oddílů mládeže v roce 2005. Výbor vyhodnocení odsouhlasil. Oddílům bude rozděleno 148 000 Kč.

Příští schůze výboru VT bude 23. 3. 2006 ve 14:00 hod.

Zapsal: J. Kovář
Schválil: J. Škranc