Kanoe.cz

Zápis z 1. schůze výboru, 17. 1. 2006

Na programu 1. schůze výboru VT v roce 2006 byla zpráva o hospodaření za rok 2005, předběžný rozpočet pro rok 2006, pravidla ČPV, dělba kompetencí členů výboru a další.

Zápis č. 1 ze schůze výboru sekce VT konané dne 17.1.06 v sekretariátu ČSK

Přítomni: Berounský, Černohlávek, Česnek, Doleček, Hodic, Lichtág, Oliverius, Starý,
Svoboda, Šťastný, Škranc
Omluveni: Kovář, Mrkos

1) Organizační rozdělení výboru:
předseda: J. Škranc
místopředseda: J. Hodic
revizní komise: J. Černohlávek
organizační pracovník: J. Kovář
závody, soutěže: J. Mrkos, K. Doleček, J. Oliverius
mládež: P. Berounský
školení, metodika: J. Šťastný, M. Svoboda
CNAWR: P. Lichtág
webové stránky, sponzoring: R. Starý, P. Lichtág
bezpečnost: J. Česnek
Rozdělení výboru bylo schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
Úkol pro všechny členy výboru: všichni zpracují koncepci práce svého úseku s výhledem na jeden rok. Návrh koncepce zašlou členům výboru alespoň týden před příští schůzí.

2) Vodácký oddíl TJ Bohemians požádal výbor VT, aby akce Hamerský potok byla zařazena do závodů Českého poháru vodáků. Po diskuzi bylo rozhodnuto, aby VO TJ Bohemians do příští schůze vypracoval projekt celého závodu s přihlédnutím k pravidlům ČPV a Směrnice pro závodění.

3) Termín valné hromady byl určen na 25. 11. 2006.

4) Schůze závodní komise k úpravě pravidel ČPV se bude konat 2.2.2006 v 15.00 hod. v sekretariátu ČSK. Žádáme sekretariát, aby členy komise obeslal pozvánkami. Dále žádáme, aby byl pozván J. Šálek – TJ Bohemians Praha a Slavomír Čáp – VK Poldi Kladno.
Návrh úpravy pravidel bude zaslán členům výboru ještě před schůzí – zajistí J. Hodic.

5) Rozpočet na rok 2006
hospodaření za rok 2005
příjmy 1.717.446,-
výdaje 1.417.745,-
zůstatek 299.701,-

rok 2006
předpokládaný příjem 1.032.000,-
navržené výdaje 932.000,-
rezerva 100.000,-

Návrh rozpočtu schválen všemi hlasy. Vzhledem k nepravidelnostem plateb SAZKY mohou nastat změny. Výbor bude skutečné výdaje projednávat a schvalovat v průběhu celého roku.

6) Bylo chváleno vyúčtování evropského poháru v rodeu.

7) Nabídku vodácké školy Petra Ptáčka posoudí J. Šťastný, M. Svoboda a J. Česnek. Výbor rozhodne na příští schůzi

8) J. Šťastný do příští schůze připraví návrh rozdělení dotací na školení.


Příští schůze výboru VT se bude konat 14. 2. 2006.


Zapsal: J. Hodic
Schválil: J. Škranc