Kanoe.cz

Zápis č. 3 schůze výboru VT

ze schůze výboru sekce VT z 28.5.2009 v Praze na Strahově

 

Zápis č. 3
ze schůze výboru sekce VT z 28.5.2009 v Praze na Strahově
 
Přítomni: Berounský, Hodic, Oliverius, Svoboda, Škranc
Omluveni: Mrkos, Šťastný
 
  1. Kontrola zápisu č. 2 – zápis schválen bez připomínek
  2. Hospodaření – neuspokojivý finanční stav
  3. ČPV – dosud proběhly dva závody
Změna: ČPV Teplá se uskuteční 6.6.2009 a ČPV Úhlava 12.9.2009
  1. P. Berounský předložil vyhodnocení soutěže aktivity za rok 2008. Bude rozesláno oddílům. Vzhledem ke špatné finanční situaci nelze provést finanční ohodnocení - je odloženo na příští schůzi.
  2. Seminář záchrany – výběr účastníků je ponechán na oddílech. Seminář organizačně i technicky zajištěn.
  3. Možnost vstupování ČSK do jednání o úpravách vodních toků. Je připraven koncept dopisu. J. Hodic zjistí místa kam bude vhodné dopis zaslat a vypracuje dopis na oddíly ČSK se žádostí, aby upozorňovaly na plánované úpravy řek.
  4. J. Hodic projedná volbu nového výboru SVT a předloží návrh práce výboru na další volební období.
  5. M. Svoboda zajistí, aby na internetových stránkách ČSK byly zveřejňovány pouze zprávy, které schválí výbor SVT.
 
Příští schůze výboru se koná 24.9.2009 v 16.00 hod.
 
 
Zapsal: J. Oliverius
Schválil: J. Škranc