Kanoe.cz

Zápis ze schůze VV SVT ČSK - 28.2.2008, Praha

Zápis ze schůze VV SVT ČSK – 28.2.2008, Praha

Přítomni: Škranc, Černohlávek, Kovář, Doleček, Hodic, Mrkos, Berounský.
Hosté: T.Bojda (ČPV Svratka), P.Šálek (ČPV Hamerský potok), J.Kochtová (ČPV Blanice),

Omluveni: Lichtág, Svoboda,
Nepřítomni: Štastný,
 

1) Kontrola zápisu č. 1 z v.v. SVT ČSK- J.Škranc, zápis schválen.

- vodní záchrana, P.Ptáček – má zájem o spolupráci

- CNAWR, předložen seznam členů, (94 osob, v ČSK 30), další postup odložen na příští schůzi.

 

2) ČPV 2008 – J.Hodic

- smlouvy pro ČPV předány zástupcům jednotlivých pořadatelů

- ČPV Otava, (pořadatel zastoupen J.Mrkosem) závod je schvalován vládou ČR,

- ČPV Sázava, (pořadatel zastoupen K.Dolečkem),

- ČPV Svratka, (pořadatel zastoupen T.Bojdou),

- ČPV Blanice, (pořadatel zastoupen J.Kochtovou),

- ČPV Úhlava, (pořadatel zastoupen J.Kovářem), termín splutí Klabavy je v jednání,

- ČPV Teplá, (pořadatel zastoupen P.Berounským), splutí Lomnického potoka v jednání,

- ČPV Střela, (pořadatel zastoupen J.Oliveriusem ),

- ČPV Hamerský potok, (pořadatel zastoupen P.Šálkem).

Příprava všech závodů ČPV probíhá bez potíží. Výplata dotace bude uskutečněna pořadatelům takto: 50% před každým závodem ČPV a 50% po vyúčtování závodu.

Termín pro reklamaci celkových výsledků ČPV je určen do 31.10.2008. Tel. na zpracovatele J.Boučka: 602349844. Pořadatelům je doporučeno převzít si k vyzkoušení program ČPV.

 

3) Termín výroční členské schůze SVT ČSK je stanoven na 22.11.2008.
4) Vyhodnocení mládeže – P.Berounský

Předložena tabulka s vyhodnocením za rok 2007. Hodnocení je v.v. odsouhlaseno. Pro rok 2008 je navržena změna kritéria v počtu členů. P.Berounský připraví na příští schůzi jiný způsob hodnocení pro rok 2008 s cílem více podpořit aktivitu oddílů a účast na akcích vodní turistiky

5) Cvičitelé a instruktoři vodní turistiky (předložen seznam). Výbor SVT má zájem na společném semináři. Bude dále řešeno na příští schůzi.

6) Různé.

J. Mrkos – ŠUNAP, proběhla dvě jednání pracovní skupiny. Je tlak ze strany parku výrazně omezit (téměř zamezit) vodácké využití horní Vltavy. J.Mrkos se pokusí o další jednání s cílem zvrátit stávající negativní stanovisko parku.

J.Hodic – zjistí možnosti ke zpracování propagačního materiálu pro SVT a ČPV.

7) Termín příští schůze je 15.5.2008.

Zapsal: 28.2.2008 J.Kovář
Schválil: J.Škranc.