Kanoe.cz

Závod PC-ČPV Blanice 2013 zrušen

Z důvodu plošného vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity v Jihočeském kraji (viz Usnesení ústřední povodňové komise ze dne 8.6.2013 č.3), které nebylo do okamžiku rozhodnutí činovnického sboru závodu o konání 40. Letní Blanice zrušeno (viz Usnesení ústřední povodňové komise ze dne 11.6.2013 č.6), činovnický sbor závodu rozhodl, že se závod Pyranha Cupu - Českého poháru vodáků - 40. Letní Blanice plánovaný na dny 15. - 16. června 2013 ruší......

UPOZORŇUJEME NA ZÁKAZ PLAVBY VŠEM PLAVIDLŮM NA VŠECH VODNÍCH PLOCHÁCH V ÚZEMÍCH S BYŤ ZÁKLADNÍM STUPNĚM POVODŇOVÉ AKTIVITY. (Usnesení ústřední povodňové komise dne 11.6.2013 č.6)

Vyzýváme všechny, zejména neorganizované vodáky, aby nesplouvali povodněmi postižené řeky. Splouvání může být životu nebezpečné. Koryta těchto toků mohou být výrazně změněna - závaly, padlé stromy, podemleté břehy, vymletá podjezí, nebezpečné vodní válce atp.