Kanoe.cz

Propozice ČPV Hamerský potok a Hameráček 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků pdfHamerský potok 2019 a pdfHameráček 2019. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV".

Doprava bude zajišťována pouze autobusy od dopravce Jana Kukly. Pořadatel upozorňuje, že jak dopravce, tak dopravní služba je oprávněna z dopravy vyloučit špatně navázanou loď a loď, která přesahuje boční rozměry autobusu. Autobus se špatně navázanými loděmi prostě nevyjede. Celý tok bude v době od startu prvního závodníka do startu závěrečné lodi pro vodáky bez čísel uzavřen. V rámci regulérnosti závodu prosím respektujte tato opatření. Na splutí je čas před závodem, po závodě nebo v neděli.

Závod pro mládež - Hameráček 2019 bude v letošním roce otevřen i pro kategorie dospělých, nicméně do celkového hodnocení ČPV budou započítány pouze kategorie mládeže.

 

Oznámení o zrušení ČPV Teplá 2019

Vzhledem k nedostatku vody a celkovému suchu v Karlovarském kraji se závod Českého poháru vodáků Teplá 2019 ruší..........

Oznámení o zrušení ČPV Střela 2019

Vzhledem ke špatné hydrologické situaci v povodí Střely není možné zajistit vypouštění dostatečného množství vody pro pořádání závodu. Z tohoto důvodu se závod Českého poháru vodáků Střela 2019 ruší.

Propozice ČPV Teplá 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků pdfTeplá 2019. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV".

Propozice ČPV Střela 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků pdfStřela 2019. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV". Pozor, vzhledem ke špatné hydrologické situaci a skutečnosti, že voda je vypouštěna z nádrže s pitnou vodou, nemá ČPV Střela dosud schválené vypouštění vody. Konečné rozhodnutí padne po dohodě s pracovníky Povodí Vltavy nejpozději v pondělí 9.9.2019 ve večerních hodinách. Aktuální informace o pořádání akce bude zveřejněna na https://www.kanoe.cz/terminy/turistika.

Propozice ČPV Úhlava 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků Úhlava 2019. Plné znění propozic pdfČPV Úhlava 2019 nebo na stránkách pořadatele. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV".

Propozice ČPV Blanice 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků Blanice 2019. Nicméně z důvodu stále se měnících dopravních omezení v okolí Prachatic nejsou propozice vydány ve formátu .pdf, ale  jsou k dispozici v online formě pouze na stránkách pořadatele. Prosíme všechny, aby si před odjezdem na akci ověřili aktuální informace. Autobusové zájezdy nechť předem kontaktují pořadatele.

Propozice ČPV Svratka a Jihlava 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků Svratka a Jihlava 2019. Plné znění propozic pdfČPV Svratka 2019 a pdfČPV Jihlava 2019. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV".

Propozice ČPV Sázava 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků Sázava 2019. Plné znění propozic pdfČPV Sázava 2019 nebo na stránkách pořadatele. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV".

Propozice ČPV Otava 2019

Byly vydány propozice Českého poháru vodáků Otava 2019. Plné znění propozic pdfČPV Otava 2019 nebo zde. Přihlášku naleznete v sekci "Pravidla ČPV". Pořadatel si Vás současně dovoluje upozornit na menší komplikaci, a to plánovanou uzavírku silnice na trase od Dlouhé Vsi do Rejštejna avizovanou od 1.dubna 2019. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena ze Sušice přes Podmokly, Dražovice, Nezdice do Kašperských Hor, odtud do Rejštejna (křižovatka s odbočkou do kempu v Radešově), odkud již bez omezení směr Čeńkova Pila, Srní, Modrava, Horská Kvilda. Bližší informace na  tomto odkazu.