Kanoe.cz

JDE O VAŠE PENÍZE !!!

Informace o financování sportovních svazů.
Je třeba ověřit seznam členů! Financování sportovních svazů v ČR je řešeno z několika zdrojů. Jedním z významných je podíl z výnosů a.s. Sazka. Objem prostředků přidělovaný svazům se vypočítává vedle řady kritérií též z velikosti členské základny evidované jednak u svazů a také souběžně ze statistik regionálních sdružení ČSTV. Pokud evidence sportovců ve svazech a regionech není totožná, je zcela pochopitelně k výpočtu dotace použito číslo nižší.

Připomínáme, že na konci roku 2003 bylo v celém ČSK registrováno 12.150 sportovců. Po linii ČSTV - regionálních sdružení pouze 10.200. Je zřejmé, že každý šestý kanoista je registrován pouze v ČSK, a není již řádně přihlášen v tělovýchovné jednotě, která dodává údaje do statistiky členské základny, které sumarizují jednotlivá regionální sdružení ČSTV. Pokud si ještě uvědomíme, že hranice 10.000 členů je tzv. magickým číslem, které dělí sportovní svazy na dvě skupiny tzv. malých a velkých svazů s různou dotační politikou je nasnadě, že apel na preciznost v evidenci členů je na místě.

Ověřte proto, zda seznam Vašich členů, který jste dostali k doplnění a úpravě (jedná se zaregistrované členy v ČSK) odpovídá seznamu osob, které jsou vedeny u vaší tělovýchovné jednoty a zda tato řádně hlásí aktuální stav členské základny příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV. Jde o peníze.

Pozn.: Pokud kanoistický oddíl je samostatnou TJ/SK je třeba, aby své členy registroval u regionálního sdružení ČSTV sám.