Kanoe.cz

Splouvání Teplé Vltavy v roce 2013

V pondělí 18.3. byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu k předloženému záměru "Splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský Most - most u Pěkné od roku 2013." Schválena byla varianta 5B. Tabulku s danou variantou a závěr zjišťovacího řízení si můžete stáhnou z našich stránek .....

Končí výroba kajaků ideálních pro Pyranha Cup

Končí výroba kajaků ideálních pro Pyranha Cup ! Teď je poslední možnost objednat kajaky .....

Informace pro vodáky turisty na Vltavě 2011!

Zde je zveřejněna informace od starosty obce Boršov nad Vltavou pana Mgr.Jana Zemana k regulaci vystupování a kotvení lodí v katastru obce Boršov n.Vlt.

Nebezpečnéjezy.cz

Pavel Šálek, zvaný Ešus, z výboru sekce vodní turistiky ČSK rozběhnul akci k lepší informovanosti a k usnadnění záchrany u nebezpečných jezů. Do projektu je dále zapojena Vodácká škola záchrany, Hasičský záchranný sbor ČR, dále Povodí Labe, Moravy, Vltavy. Ohře a Odry.

Metodika výživy při tréninku kanoistiky

Zájemci o metodiku výživy při tréninku kanoistiky mají na stránkách firmy Nutri Exact k dispozici článek zabývající se prolematikou správné výživy při tréninku kanoistiky. Jelikož tento článek bude dostupný pouze do 20.6.2010 pospěšte si s jeho nastudováním.

Slovo do pranice, aneb co udělat pro vyšší bezpečnost na jezdech

Nabídkou na konzultaci o zvýšení bezpečnosti na jezech Sázava Černé Budy a Šternberk jsme jako sekce VT Českého svazu kanoistů dostali hozenou rukavici a já rozhodl jsem se jí zvednout.

Jez Sázava - Černé Budy

V dubnu jsem dostal na základě své výzvy o pomoci při hlídání úředních desek obcí s rozšířenou působností foto jezu od svého kamaráda Martina. Byl to jez na Sázavě – Černé Budy. Ve šlajsně bylo cosi nainstalováno, v podstatě traverza, za ní druhá a na koze šlajsny rozvaděč s kabelem, jehož instalace ve mně spíš budila dojem nebezpečí úrazu.....

Slavnostní otevření playspotu Kalikovský mlýn 1. 5. 2010

V sobotu 1. května 2010 se uskutečnilo dlouho očekávané a dlouho připravované slavnostní otevření a křest playspotu „Kalikovák“.

Splouvání řek na území KRNAP

Správa Krkonošského národního parku vydala nový návrh návštěvního řádu.

Qajaq Greenland 2010

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou a originální sportovní akci, konkrétně I. českou výpravu do pobřežních oblastí východního Grónska na mořských kajacích. Podrobnější informace k tomuto projektu naleznete jednak v článku a také se o přípravě na ni můžete dozvědět něco bližšího v rozhlasových stanicích: