Kanoe.cz

Ještě k problematice plovacích vest

Ve zprávě ze školení vodní záchrany z Roztok u Křivoklátu jsme Vám přinesli i článek o problematice plovacích vest, respektive o problematice bezpečnostního pásu a přezky. Nyná přinášíme článek ještě jednou, doplněný o fotografie a vyjadření firmy Hiko .........

VESTA - EN ISO 12402-5 - OSOBNÍ VZTLAKOVÉ PROSTŘEDKY
(http://shop.normy.biz/detail/78408)


Norma vzniká na základě praktických zkušeností a omylů minulosti – a naopak dnešní praxe se řídí normou. Norma nám neřekne a nevyřeší vše navždy a v každé situaci, je to doporučení, které se vyvíjí stejně, jako naše poznání, materiály apod.
Vest je mnoho typů. Sportovní plovací vesty nejsou záchrannou plovací vestou pro neplavce, ale kromě nadnášení ve vodě poskytují možnost aktivní záchrany.
Důležitý detail vesty je bezpečnostní pás a přezka. Správně zde má dojít k vyklouznutí popruhu a uvolnění připoutaného zachránce od lana. Na laně zůstane pouze „O“ nebo „D“ kroužek. Popruh zůstane na vestě.

Výrobce uvádí : „Na vodě může nastat situace, kdy je nutné pás rychle rozepnout i pod zatížením (například přimáčknutí navázaného zachránce proudem ke dnu, … apod.). Proto věnujeme péči správnému protažení popruhu a zapnutí přezky. Při nesprávném provlečení nelze garantovat dostatečnou pevnost a schopnost pohotového rozepnutí!!!“
Odepnutí lana je samozřejmě v jisté situaci klíčové, jinak visíte v proudu, voda vám jde přes hlavu a nemůžete toho moc dělat. Doufáte, že vás někdo vytáhne / úkol pro 3 lidi /. Vytáhnete nůž a pokoušíte se za zády odříznout / úkol pro hadí ženu /.

Je vždy třeba dodržet určité zásady. Ale faktem je, že všechny vesty a přezky nefungují stejně - a důvodů je mnoho.
1. Velmi záleží na našití a na poloze destičky vůči přezce, jsou zde velké rozdíly. Při provlečení popruhu „cik – cak“ do „Z“ / viz obr. / je ono „Z“ po utažení a zapnutí široké několik cm. Je to u různých vest různé - a logicky ne vždy stejně dobré. Popruh je různě sevřený. Popruhy jsou různě tuhé a hrubé, někdy velmi drhne a nevypne. Smykové tření je to, co drží u rozepnuté přezky popruh. Jistý pan Coulomb tvrdí, že tření není závislé na velikosti plochy, ale na tlakové síle – přítlaku. Součinitel smykového tření „f“ je jiný u různých materiálů, ale také u hladkých nebo vlhkých předmětů.
V jiném případě jsou otvory v destičce a přezce téměř v zákrytu, takže celý tah je přímo na plastovou přezku, resp. pouze na její čep, který nemusí vydržet. To je pro záchranu slabé a nespolehlivé jištění.
Vždy je důležitý materiál, konstrukce i provedení konkrétního kusu ve výrobě.
Různé kapsy, neoprenové tunely, pásky, držáky apod. mohou ovlivnit klouzání popruhu a dokonce i funkci bezpečnostní přezky. Někdy je popruh poměrně hrubý a silný, hůře klouže a ztěžuje vypnutí. Příliš dlouhý nebo měkký popruh překáží, kroutí se a zasekává. Pokud je neopren nebo kontaktní povrch poškozený, např. u starší vesty mechanicky, horkem apod., také drhne.
2. Pokud není přezka pevně našitá na vestě, je to nebezpečné. Tah na plaváčka je většinou z boku, ze břehu. Přezka se tak snadno posune při zátěži popruhu stranou, do tunelu nebo do kapsy, která nedovolí její otevření / nebo již rozepnutou přezku opět sevře / a popruh tak nevypne.

Protažení popruhu při nouzovém
zavěšení člověka za hrudní pás.
 Protažení popruhu
- základní pozice.
http://www.hiko.cz/plovaci-vesty/vseobecne-informace/

První popsaný způsob / pro záchranu / u velké části vest velmi spolehlivě drží, ale při odpínání v tahu občas nefunguje. Lano, popruh i přezka 2 lidi na laně v proudu spolehlivě udrží, ale nevypne. Tření je příliš velké a ani síla vody jej nepřekoná.

Druhý způsob funguje, resp. rozepne se snadno. Ovšem při velkém zatížení popruhu nepůsobí síla na kovovou destičku, ale přímo na plastový čep přezky, který není spolehlivý.
Pro záchranu nelze doporučit.
(Pozn.: na obr. je kovová přezka, která se minimálně používá, ale princip je stejný.)

„Packa“ přezky, kterou se přezka zavírá, bývá někdy delší, přečnívá a při tlaku nebo zachycení se může rozepnout.
Je to nebezpečné, zvláště pokud zapnutá přezka odstává a hrozí zachycení a event. rozepnutí, hlavně v menších tocích s mnoha překážkami.
Spousta vychytávek na krásné vestě nemusí vždy zvýšit bezpečnost, zvyšuje se ale vždy riziko zachycení. Při nacpaných kapsách klesá pohyblivost, hůře se eskymuje, nesehnete se pod kmen nebo lávku...
Ani sebelepší vesta ale není stoprocentní zárukou - lidský faktor bývá nejslabším článkem. V praxi se mezi vodáky na WW používají při zapínání vest různé způsoby, které nelze doporučit, protože nejsou v souladu s doporučením výrobce.
Doporučujeme praktické vyzkoušení každé vesty na suchu i ve vodě a zejména odpínání popruhu v tahu v bezpečném terénu, pod spolehlivým dohledem.

Nacvičovali jsme při školení záchrany pro ČSK situaci, kdy zachránce na laně uloví bezvládného plaváčka, lano se zasekne a je potřeba se pod vodou odepnout / bez ztráty nespolupracujícího plaváčka / a dopravit jej ke břehu. V průběhu 2 hodin se z cca 100 pokusů celkem 9 x nepodařilo odepnout v proudu a v tahu od lana.
I po rozepnutí přezky se popruh 4 x nevyvlékl. Záchranář s plaváčkem v náručí zůstal viset pod vodou. Vytáhnout oba / 160 kg / společně se nedařilo dostatečně rychle, čas běžel. Záchranář tedy musel pustit plaváčka, nechal ho plavat a snažil se marně uvolnit. Poté byl dost hrubým násilím vytažen šikmo proti proudu / 3 - 4 lidi /. Další 2 lidi lovili znovu plaváčka. Ne vždy je však k dispozici tolik lidí… Byli jsme připraveni, 2 lidi ve vodě a 10 lidí na břehu, ale stejně jsme 1x raději odřízli lano.

Důvody selhání : 5 x se rozepnutá přezka posunula a zasekla do boční kapsy. Tak nedovolila vyvléknutí popruhu a odepnutí.
1 x se vypnutí nezdařilo z důvodu dlouhého a překrouceného popruhu / chyba uživatele vesty / Nicméně závad je poměrně dost a ne vždy to musí dopadnout dobře.
Proto jsme informovali oddíly i výrobce a vodácké weby.

"Seklá" přezka "Z" vedení popruhu


Homologace vesty jistě není levná a jednoduchá. Nicméně výrobci se jistě k připomínkám postaví čelem a věřím, že se zlepší funkčnost bezpečnostních přezek a pásů.
Několik fotografií z posledního školení záchrany a krátká videa jsou k vidění na http://www.dronte.cz/galerie/id-843f04cb-akce-2013

Poznámka :
Podle terénu lze někdy vhodně použít druhé lano a „plovoucí karabinu“ pro přitažení záchranáře bokem ke břehu. A k lanu patří vždycky nůž, protože lano se může zachytit, zamotat etc. U dvou lan je riziko dvojnásobné…

Ideální lano pro naše menší řeky je měkčí, neuzlující, barevné a plovoucí lano 15 – 18 m, průměr cca 12 mm, s udávanou nosností 850 kg i více.
V jedné z 10 m zcela nových házeček bylo lano tenčí, průměr cca 8 - 9 mm, poměrně tvrdé, nesmáčivé. Výsledkem je, že lano hůře plave, špatně se drží a mokré v rukou velmi prokluzuje. / Nosnost nebyla uvedena. /

Na závody stačí jednoduchá lehká vesta / s předepsaným výtlakem /. Je tu většinou záchrana a známý, vcelku bezpečný terén.
Na WW vesta musí splnit více požadavků, než jen výtlak. Staré vesty Hiko extrem apod. fungují naší partě spolehlivě už dlouhá léta, protože jsou konstrukčně i materiálově vyrobené dobře. O všech nových vestách / různých výrobců / se to říci nedá. Špatné a nespolehlivé vesty jsme bez ohledu na výrobce vyřadili. Jde totiž o život, vlastně jde o 2 životy, o 2 lidi na WW.

Petr psal na Raft.cz o problémech na vestách Salty Dog, Tequila a Joker. Nefunkčnost bezpečnostního popruhu s přezkou se „řeší“ či přesněji diskutuje už řadu let. Jícha nabádal vodáky k praktickým zkouškám. Psal jsem o tom v knize „Divoká voda“, učíme to na školeních, ale stále jsme postrádali reakci výrobců a hlavně zlepšení.

Popruhy na nafukovacích kanoích – např. na Barace jsou konstrukčně podobné. Vedení popruhu je zde napřímo a pro toto použití poměrně spolehlivě drží. Ale spolehlivost klečení na Barace je trochu jiná káva, než bezpečnostní pás při záchraně člověka na WW.

Špatná záchrana je horší, než žádná a zásada je, při záchraně tonoucího neohrozit sebe. Záchranu na WW bych ale neměl odložit s tím, že mám krásnou záchrannou vestu, ale na ní blbou přezku, tak tam raději neskočím.

1. Zapínat přezku napřímo, s vědomím, že je to špatně a na moje riziko, to nechci.
2. Zapínat ji podle výrobce, s tím, že mi to možná nevypne, také nechci.

Vodák by si neměl amatérsky doplňovat vestu jakýmikoliv popruhy a prvky. Jsou tu výrobci, vzorky, zkušebny, normy a na konci spolehlivý bezpečný výrobek.
Vodák potřebuje spolehlivou vestu na záchranu a ta musí fungovat jako celek.

Proto apeluji na výrobce a varuji vodáky. Na vodu jezdíme s přáteli za sportem, poučením, odpočinkem i zábavou. Problémy nechme na břehu. Díky za pomoc.


16. 9. 2013 Kuře – Míla Svoboda


Poznámka :
Omotání lana na kůl funguje podle pana Eulera podobně. Tření je tak veliké, že udrží třeba Costu Concordii. U uzlů je to stejné, protože „uzel je lano navinuté na lano“. Opět funguje tření, uzel pouze snižuje pevnost lana. Např.: http://gord.gringo.cz/Uzly/index.html?Text=ZU-Osmicka.html
Pokud jde o speciální horolezecké přezky, které musí být spolehlivé, / i když samozřejmě bez možnosti úmyslného či neúmyslného rychlého vypínání,/ např.: http://www.singingrock.cz/porovnavaci-test-spon


20.9.2013

Děkuji Ivanovi Hilgertovi a firmě HIKO SPORT za rychlou vstřícnou reakci.

Konzultovali jsme s ním celou problematiku. Po společné analýze výše uvedených výsledků a poznatků jsme společně dospěli k tomuto závěru :

1. Obecně pro aktivní záchranu nelze doporučit použití hrudního popruhu, kde není rychlorozepínací spona zcela pevně fixována na plovací vestu již od výrobce tak, aby nemohlo při zátěži dojít k jejímu / byť i minimálnímu / posunu. Jakýkoliv i velmi promyšlený systém dodatečné fixace uživatelem totiž nikdy nezaručí, že tato fixace bude provedena zcela správně. Navíc může dojít k použití nesprávné kombinace druhu plovací vesty a druhu upínacího popruhu.

2. Firma HIKO SPORT se na základě těchto zjištění rozhodla co nejdříve toto promítnout do své budoucí výroby. Navíc firma nabízí zdarma dodatečné upevnění přezky uživatelům těch plovacích vest HIKO SPORT, kde tato fixace nebyla z minulé výroby provedena.

Zima je poměrně dlouhá - a taková oprava vesty je hezký dárek.
Ahoj na vodě.

Kuře – Míla Svoboda
ČSK – VT
Kuře - Miloslav SVOBODA, DiS., je člen výboru ČSK – VT / školení, bezpečnost /.
Učitel vodní turistiky a raftingu, autor knihy „Divoká voda“… GSM 605 222 448 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. http://www.facebook.com/miloslav.svoboda.37