Kanoe.cz

Slovo do pranice, aneb co udělat pro vyšší bezpečnost na jezdech

Nabídkou na konzultaci o zvýšení bezpečnosti na jezech Sázava Černé Budy a Šternberk jsme jako sekce VT Českého svazu kanoistů dostali hozenou rukavici a já rozhodl jsem se jí zvednout.
Začal jsem horečně přemýšlet, konzultovat pošetilé nápady, honit kamarády a známé, prostě jsem do toho jako naprostý laik vpadnul po hlavě s tím, že buď mi někdo pomůže, nebo budu mít nějaký nápad, nebo si namelu po zásluze kokos. Ale aspoň si budu moci říct, že jsem to prostě zkusil. Anebo že se dá dohromady jistý obecný koncept, který bude možné prokonzultovat s hasiči, s povodím, se školu vodní záchrany, s vodáky a že se povede třeba jeden lidský život zachránit.
Pracovně jsem si to zabezpečení rozdělil do tří dílů:
 
1. bezpečné přenášení a nasedání
2. umožnění samozáchrany a případně za pomoci zachránce
3. umožnění zásahu záchranného sboru
 
Trošku rozvedu, co nás postupně napadalo:
1. Vytvoření označeného přístaviště v dostatečné vzdálenosti od koruny jezu, ale ne zase moc vysoko, s možnými chyty pro uvázání lodí tak, aby najednou mohla přistát vícečlenná skupina. V ideální případě přístaviště udělat ve vracáku a nebo v laguně za hrázkou či v zátočince. Za tímto místem do boční zdi jezdu zabetonovat do koruny jezu chyty a stupy od dna až po vršek zdi ve tvaru kramle, aby se posádky lodí, co minou přístaviště, mohly někde chytnout, případně nad jezem navázat a vylézt. Přístaviště jasně označit značkou kotvy , chyty nabarvit jasnou barvou , a udělat jich několik za sebou a nad sebou.

2. V podjezí do bočních zdí zabetonovat ode dna až po vršek opět kramlové stupy, od přepadu v několika řadách až ke hraně válce za VV. (i do vnějších zdí šlajsny ). Pokud někdo zaplave za VV anebo za SV , a neodplave z válce , tak bude mít šanci, pokud se dostane ke stěně, že se bude moct zachytit za stupy , buď sám vylézt a nebo pro něj budou moct slézt zachránci, případně že se k nim budou moct navázat při aktivní záchraně

3. Umožnění zásahu záchranného sboru
na jezu umístit tabuli se jménem jezu, říčním km, číslem na záchranáře a stručným popisem chování v krizové situaci. Na horní straně bočních zdí a zdí šlajsny podle dohody s hasiči zabetonovat kruhy cca 2-3 m za přepadem pro napnutí lana záchranné lanovky ,  anebo rovnou tam lano v dostatečné dálce a výšce napnout. Další kruhy pro navázání lana zabetonovat na konci zdí šlajsny a na bočních zdech tak, aby se tam dalo navázat traverzovací lano pro loď a nebo raft záchranářů, případně jistící lano záchranáře.
Umožnění snadného přístupu pod jez pro techniku záchranářů, umožnění příjezdu záchranářů až k jezu, označení cesty k jezu z hlavní silnice, zajištění průjezdnosti cesty třeba zákazem stání.
Napřed jsem v podjezí zvažoval zabetonování kruhových chytů , ale ty by musely být v určité výšce a při nižší hladině by nemusel na ně člověk dosáhnout. Pak jsem zvažoval nápad Gríši místo chytů tam zapustit kolmo tyče, jenže na ně by se asi chytl bordel, pak měla Martina nápad se žebříky a nakonec přišel nápad s kramlemi . Tento tvar stupů bez bočního zábradlí by nezachycoval bordel.
Pro každý jez se hodí něco jiného, někde tyto opatření budou třeba zbytečná. Protože teď nám povodí Vltavy nabídlo možnost konzultace u dvou jezů – Sázava Černé Budy a Šternberk, tak se na Vás na všechny obracím s žádostí o rady, nápady a pomoc. Všechny návrhy chci konzultovat s Petrem Ptáčkem z vodní školy záchrany, a pak se sejdu na jezu s technikem povodí Vltavy a na místě si řekneme, co je reálné a co ne. I proto jsem Vás již jednou oslovil s tím, zda byste nám, mně, výboru sekce Českého svazu kanoistů i sobě nepomohli tím, že se občas podíváte na úřední desky obcí s rozšířenou působností, zda se nepřipravuje nějaká rekonstrukce jezu, kde bychom mohli do toho promluvit. Teď se na Vás obracím s žádostí o Vaše nápady, Vaše zkušenosti, vaše rady a kritiku.
 
Díky moc a ahoj
 
Ešus