Kanoe.cz

Slavnostní otevření playspotu Kalikovský mlýn 1. 5. 2010

V sobotu 1. května 2010 se uskutečnilo dlouho očekávané a dlouho připravované slavnostní otevření a křest playspotu „Kalikovák“.
Přípravy začaly už dávno před vyhlášeným termínem a vrcholily v týdnu od 26. dubna. Bylo potřeba zajistit zázemí pro očekávané návštěvníky z řad plzeňské veřejnosti i pro závodníky ve vodním rodeu, kteří se do Plzně sjeli na kvalifikační závod.
V pátek už bylo vše připraveno: fungoval stánek s občerstvením (zajistila restaurace Kalikovský mlýn), byl připraven přístřešek pro porotu, vyzkoušena hudební aparatura a ozvučení, znovu překontrolován technický stav vodního zařízení, návštěvníkům i závodníkům byla k dispozici dvě mobilní WC a mnoho dalšího.
Sobotní program začínal v 10. 30 hodin. K playspotu se sjeli mladí vodáci z Plzně, převážně členové skautského oddílu Žlutý kvítek při VO TJ Union. Předváděli prvky důležité nejen pro aktivní vodáky, ale i pro příležitostné vodní turisty. Spíkři z domácího oddílu pak vysvětlovali, co se v proudu děje, co je důležité umět a proč.
Mezitím přibývalo na břehu diváků a blížila se jedenáctá hodina. Byla připravena páska k přestřižení, láhev sektu i osoby pro křest nejdůležitější – zástupci města Plzně-radní p.Kacovská, předseda PSU p.Herajt, starosta ÚMO Plzeň 3 p.Strobach, za majitele Kalikovského mlýna p.Urban, předseda TJ Union Plzeň a vodáckého oddílu Jiří Mrkos a Ing. Jakub Helus, autor projektu.
Poslední dva jmenovaní krátce seznámili přítomné s historií i podstatou stavby a vysvětlili, k jakým účelům je zařízení určeno a za jakých podmínek bude používáno. Vyzvali přítomné k návštěvě i k vyzkoušení playspotu.
Zástupci města a plzeňské sportovní unie popřáli dílu i vodákům mnoho úspěchů, radní Města Plzeň p. Kacovská a předseda PSU p.Herajt přestřihli pásku a starosta ÚMO Plzeň 3 p.Strobach pokropil playspot i přítomné napěněným sektem.
Pak se začal za zvuků působivé hudby měnit charakter toku a během několika minut se před kamennou tribunou a před očima diváků vytvořil vodní válec. To už se v náhonu od mlýna a elektrárny objevili první freestyleři na svých barevných plastových lodích, se špičkovým vybavením, a zahájili exhibiční jízdy pro diváky. Představili se ti nejlepší z Česka a ze Slovenska, muži i ženy, kanoisté i kajakáři. Jejich výkony zaujaly laickou veřejnost i odborníky.
Po exhibici následovala krátká pauza a od 13 hodin startovali závodníci v kvalifikačních jízdách.
Semifinálové a finálové jízdy pro deset nejlepších z kvalifikace začaly v 17 hodin.
Po jejich skončení, ale i ve všech volných chvílích mezi závody byl playspot k dispozici dalším vodákům.
Vyhlášení výsledků proběhlo kolem deváté hodiny večer v rámci večírku se živou hudbou ve sportovním areálu TJ Union v Radčické ulici.
A dojmy zúčastněných?
Krásný playspot, perfektní zázemí, krásný závod, dokonalé služby hostince Na Potravinách, dokonce i počasí vyšlo, pivo dobré..…
Velká pochvala plzeňským vodákům!