Kanoe.cz

Wodácké Wolby

V sobotu 21.11.2009 se na Strahově konala výroční členská schůze sekce vodní turistiky ČSK (SVT ČSK). Ta letošní byla poněkud významnější, protože volila svůj nový výbor na další volební období, navíc řada dlouholetých členů výboru avizovala, že na další období již kandidovat nebude.

Nehledejte v tom žádnou senzaci, o žádné problémy či rozpory se nejednalo, je to prostě generační obměna.

V sále bylo živo, byli přítomni vodáci několika generací, kojenec Vilém Rohan i o více než 80 let starší Jan Černohlávek se svou novou knihou.

Bohužel řada oddílů se k této důležité akci postavila po svém, a tak z 62 oddílů přijelo pouze 22 zástupců. Jednání se zúčastnili i hosté, Prof. J. Pollert – předseda ČSK, Mgr. J. Boháč – generální sekretář ČSTV a M. Bažantová – předsedkyně slovenské sekce vodní turistiky.

Mgr. Jan Boháč vysvětlil velmi srozumitelně a logicky situaci kolem financování Svazu a Sazky.

Situace je historicky založena na politických dohodách a ovlivňována podmínkami, které byly postupně měněny. O Sazce a problémových splátkách haly jistě čtete, takže jen stručně :
Podle stanov a.s. Sazka musí být důležitá rozhodnutí jednomyslná, ne většinová - a ČSTV má podíl jen 70 %. V r. 2005 se Sazka stala plátcem DPH. 300 mil. Kč se tak neobjevilo v rozpočtu a.s. Sazka - a ČSTV nedostal svůj plánovaný 70 % podíl. Až v r. 2008 po dohodách s ministrem Kalouskem tuto částku kompenzovalo MF. Splátky Sazky jsou dnes navíc ovlivněny hospodařením, chodí po částech a ve značném skluzu. Minulost je klasicky vykřičník a budoucnost otazník. I když, jak známo, nejsou těžké otázky, jen těžké odpovědi.
Bohužel nemůžeme očekávat z této strany výrazné zlepšení. Zajímavé mohou být pro nás fondy EU, kde se v letech 2011 – 2013 mají otevřít projekty, zaměřené na prožitkové, nevrcholové sporty, na vzdělání a zdraví. 2013 navíc slaví ČSK 100 let své bohaté historie, tak se všichni snažme o pořádný dárek. Nový playspot v Plzni nezůstane osamělý. Členská schůze projednala zprávu o činnosti výboru sekce VT, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. Rok 2009 byl hodnocen jako úspěšný. Zvláště se podařily akce ČPV, Hamerák a Úhlava, školení 15 cvičitelů a instruktorů v Olomouci a školení 12 záchranářů v Roztokách. Bohužel finanční situace sekce zatím nedovoluje přispět účastníkům školení na dopravu a úhradu nákladů.

 

Martin Bjetik - zástupce CNAWRu dohodl schůzku s novým výborem na 4.2. 2010. Zde si vyjasníme naše zájmy a plány, možnosti a pravidla další spolupráce do budoucna.

 

Výbor i všechny oddíly budou aktualizovat své kontakty a SVT zlepší fungování svých WW stránek.

Cílem je rychlejší tok informací a akceschopnost všech našich oddílů.

 

Na návrh odstupujícího výboru odsouhlasili delegáti všemi hlasy počet členů nově zvoleného výboru na 7.

 

Dále byl projednán návrh činnosti SVT na rok 2010 a byly stanoveny priority SVT ČSK pro činnost a hospodaření sekce. V plánu 2010 je opět seriál ČPV, školení a prioritou zůstává také mládež a bezpečnost. Dál budeme jednat s ochranáři o možnostech a o podmínkách splutí některých řek.

 

Přítomní byli vyzváni k zasílání případných připomínek k pravidlům ČPV na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Následovaly již zmíněné volby.

Na předsedu SVT ČSK byl jediný kandidát, a to Ing. Jiří Hodic z Vodáckého sdružení Kačeři Chrudim,

který byl zvolen 18ti hlasy, 4 se zdrželi.

Jako předseda revizní komise byl zvolen 21ti hlasy Jiří Mrkos z TJ Union Plzeň, 1 se zdržel hlasování.

Dalšími členy výboru byli zvoleni:

  • Tomáš Bojda – VOKTL Brno – 17 hlasů – pořádá Svratku
  • Martin Jirka – VK Poldi Kladno -19 hlasů – pořádá Střelu
  • Martin Kulle – ČSAD Plzeň -16 hlasů – pořádá Úhlavu
  • Miloslav Svoboda – AQUA Týnec – 21 hlasů - školení cvičitelů, metodika
  • Pavel Šálek – Bohemians Praha – 20 hlasů - pořádá Hamerák, jedná o Labi
  • Jiří Šťastný – Racek DDM Brno – 19 hlasů – školení cvičitelů, eskymáci

Předseda ČSK – Prof. J. Pollert pozdravil účastníky schůze, zhodnotil činnost ČSK  a SVT a poděkoval odstupujícímu letitému předsedovi SVT Jiřímu Škrancovi, rovněž tak mu za dlouholetou práci ve vodní turistice poděkoval i jeho nástupce, Jirka Hodic.

 

Nový výbor má silný mandát a slušnou vizi, ale prázdnou pokladnu. Další příjmy očekáváme až v březnu 

a náš rozpočet stěží pokryje základní náklady sekce. Rozpočet na r. 2010 navržený výborem SVT ČSK byl schválen ve výši 104 822.- Kč na straně příjmů i výdajů a výbor sekce byl pověřen provádět příslušná rozpočtová opatření dle aktuálního vývoje příjmů a v souladu s nastavenými prioritami.

 

Na závěr byli vyhlášeni a oceněni vítězové ČPV 2009, jednotlivci i oddíly. Vítězům byly předány diplomy, medaile a věcné ceny a vylosovány hlavní ceny. 4 ze 7 pohárů ukořistil Racek DDM Brno. Zřejmě dobrej oddíl...

 

Velký dík patří sponzorům. kteří věnovali hodnotné věcné ceny. Jsou to: NOE, Oskar Vaňátka, Petr Kolomý – www.eskymaci.cz, Petr Ptáček – www.raft.cz, HIKO, TNP, Vodák sport, Boat park, Profiplast, HG sport, Mgr. Jitka Hodicová, Miloslav Kuře Svoboda, Hydromagazín.

 

Podrobný zápis a usnesení, stejně jako výsledky ČPV 2009 najdete na webu SVT ČSK.

Ahoj, Jirka Hodic a Kuře.

Cesta byla suchá, místy mokrá…