Kanoe.cz

Nový playspot - vodáci sobě...

Dobrá zpráva přišla od kamarádů z Plzně.

Ahoj,
s velkým úsilím a pomocí všech, kteří přispěli finančně, pracemi apod.,se akce "Kalikovák" v Plzni
chýlí k závěru. Za to všem, jménemTJ Union Plzeň, která projekt realizuje, vyjadřuji velký dík.
Stojíme ještě před "drobnými problémy" jako je např. úprava a zpevnění přístupové cesty,
úprava parkovací plochy a dokončení tribun pro diváky...

Do této chvíle jsme veškeré finanční prostředky již použili a k dokončení výše uváděných úprav bude ještě potřeba cca 70.000,-Kč(pouze materiál a za předpokladu provedení svépomocí).
Dovoluji si proto touto cestou požádat o příspěvek pro zdárné dokončení, abychom vzniklému dílu vytvořili kvalitní a důstojné prostředí. Znáte to: "Mnoho dobré práce přijde nazmar, protože se jí neudělalo o trochu více"  
Na závěr poslední informace. Sledujte, prosím, naše web. stránky - www.vodacitjunion.cz ,
kde v brzké době zveřejníme informaci o slavnostním otevření playspotu "Kalikovák"(to je zatím pracovní název). Zváni jsou všichni příznivci jízdy na divoké vodě, ale rádi bychom i osobně poděkovali všem, kteří pomohli.

Díky, ahoj.
Jirka Mrkos, předseda TJ Union Plzeň