Kanoe.cz

Aktualizovaná tabulka pro splouvání řek v NPŠ.

Příloha č. 2 nařízení Správy NP a CHKO Šumava č. 1/200. Seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikace omezení v jednotlivých úsecích.

 

Vodní tok

Úsek vyhrazený pro splouvání

Povolené období splouvání

Povolená denní doba splouvání

Výška hladiny

Druh plavidel

Počet plavidel
Nástupní a výstupní místa
Odpočinková místa
Vydra
Modrava - Antýgl
15.03. - 31.05. jen o sobotách a nedělích
8:00 - 20:00
neomezena
pouze kanoe a kajaky
neomezen
Modrava, Hradlový most (Rechle),
Antýgl
 
Otava
Čeňkova Pila - Rejštejn
15.03. - 31.10.
8:00 - 20:00
neomezena
neomezen
neomezen
Čeňkova Pila,
výstup mimo NP
Paulina louka
Vltava
Borová Lada - Polka
15.03. - 31.05. jen o sobotách a nedělích
8:00 - 20:00
neomezena
pouze kanoe a kajaky
 
neomezen
Borová Lada, Zahrádky,
Polka
 
Lenora - Soumarský Most
01.05. - 31.10.
8:00 - 20:00
45 cm
(vodočet Soumarský most)
pouze kanoe a kajaky
 
neomezen
Lenora, Soumarský Most
 
Soumarský Most - most u Pěkné
01.05. – 31.10.
8:00 - 20:00
50 cm
(vodočet Soumarský most)
pouze kanoe a kajaky
neomezen
Soumarský Most,
most u Pěkné
most u Dobré,
Chlumský most
most u Pěkné - Nová Pec
01.05. - 31.10.
8:00 - 20:00
neomezena
pouze kanoe a kajaky
neomezen
most u Pěkné,
Nová Pec
 
 

Vodní stavy jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Po zaklesnutí pod uvedené hodnoty dojde k uzavření příslušného úseku vodního toku pro splouvání.