Kanoe.cz

Zpráva z kurzu vodní záchrany (Roztoky u Křivoklátu 11.6.2011)

Jednou z priorit Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů je zvyšování bezpečnosti vodáků. Bohužel právě minulý týden se stala dvě neštěstí na vodě. Na řece Lieseru a na Mlýnském potoce, i když druhá tragédie vznikla při koupání a ne v přímé souvislosti se splouváním řeky.

Seminář vodní záchrany 2011

Výbor sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů připravuje seminář – kurs vodní záchrany na kanále v Roztokách u Křivoklátu, na řece Berounce, ř. km 63,0 ....

Jarní zdravotnické kurzy ZDrSEM

Tak, jako v uplynulém roce, se budou i letos konat jarní zdravotnické kurzy ZDrSEM ...

Termíny školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky v roce 2011

Již jsou známy termíny školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky a raftingu v roce 2011....

Zpráva ze školení cvičitelů a instruktorů vodní turistiky a raftingu (UP v Olomouci)

Ve dnech 8. - 10.10.2010 proběhlo na Univerzitě Palackého v Olomouci "Školení instruktorů a cvičitelů vodní turistiky a raftingu" ......

Plánované kurzy a školení

Instruktor – cvičitel :
SVT ČSK dlouhodobě podporuje zvyšování bezpečnosti na řekách a tedy i školení záchrany, školení cvičitelů a instruktorů a práci s mládeží.
Další školení a doškolení instruktor – cvičitel VT proběhne v Olomouci  8. - 10.10.2010. Podrobnosti najdete v tomto článku na kanoi. 
Z ostatních akcí, zaměřených na bezpečnost a záchranu, lze doporučit kurz ZDrSEM zveřejněný na příbuzném serveru.

Zpráva z kurzu vodní záchrany (Roztoky u Křivoklátu 11.9.2010)

Dne 11.9.2010 proběhl další kurs vodní záchrany na umělém kanále v Roztokách u Křivoklátu na Berounce.

Seminář vodní záchrany

Výbor sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů připravuje seminář – kurs vodní záchrany na kanále v Roztokách u Křivoklátu, na řece Berounce, ř. km 63,0.

Jarní zdravotnický kurz ZDrSEM

Poslední volná místa na "Jarním zdravotnickém kurzu ZDrSEM".