Kanoe.cz

Příspěvek na školení - sekce vodní turistiky

Výbor sekce vodní turistiky ČSK  na své 5. schůzi dne 12.11.2013 schválil  proplacení kurzů  instruktor/cvičitel, záchrana, první pomoc, a to v celkové výši 3.500,- Kč na jeden oddíl. Jako uznatelná jsou školení absolvovaná u Vodácké školy záchrany, ZDRSEM a DRONTE.

 Kopie dokladů za školení zašlete na adresu ČSK-VT  a to nejpozději do 30. listopadu 2013. Po tomto datu nebude žádost akceptována a příspěvek nebude poskytnut.