Kanoe.cz

Seminář vodní záchrany 2013

Samozřejmě i letos jsme pro vás připravili 2 semináře – kursy vodní záchrany na kanále  v Roztokách u Křivoklátu, na řece Berounce, ř. km 63,0. .....

Termín prvního semináře je stanoven na 19.5. 2013, začátek v 9 hod. ukončení cca v 16 hod.
Termín druhého semináře je 8.9. 2013, opět od 9 do 16 hod.

Sekce VT ČSK pořádá a dle finančních možností podporuje školení cvičitelů a školení záchrany. Cílem je praktickou formou přinést do oddílů informace o riziku na vodě a seznámit vodáky s možnostmi sebezáchrany a záchrany.

V každém oddíle by měl fungovat cvičitel a záchranář, je to nejlepší prevence a zlepšení bezpečnosti.

Vzhledem k velkému zájmu vodáků v minulém roce žádáme oddíly o nahlášení zájemců v dostatečném předstihu.
ČSK-VT hradí účastníkům kursovné a pronájem kanálu, náklady na dopravu a stravování si hradí účastníci sami.

Podmínkou účasti je členství v ČSK, dobrá znalost plavání, dobrý zdravotní stav, vlastní vybavení pro plavání a záchranu, zejména správné boty, oblečení, neoprén, vhodná vesta, bunda, helma, házečka, nůž, píšťalka, karabiny, rukavice apod.

Maximální počet je v tomto typu kursu 16 vodáků. Pokud bude zájemců více, budeme nuceni omezit maximální počet účastníků přihlášených ze stejného oddílu na maximálně 4.

Přihlášky prosím adresujte na :
Miloslav Svoboda, Bukovany 195, 25741 Týnec nad Sázavou

Kanál v Roztokách je krátký a poměrně bezpečný. Stravování je možné v místě. Více informací na rakokanoe.

Přihlášku včetně tohoto textu stáhnete zde