Kanoe.cz

Výběrová kritéria do SCM 2020, aktuální žebříčky

Zveřejnění kritérií pro zařazování sportovců do SCM v rychlostní kanoistice pro rok 2020. Průběžné bodové zisky v prvním kole výběru po 3. závodě ČP

Systém výběru do SCM zůstává oproti předchozímu roku nezměněn, pouze počty vybraných v jednotlivých kategoriích jsou upraveny s ohledem na letošní sportovní úroveň a početnost jednotlivých kategorií. Druhé kolo výběru zůstává oproti předchozímu roku nezměněno, požadovaný bodový zisk bude 270 bodů. Obecné testy proběhnou 9. / 10. listopadu.

Kritéria pro zařazování sportovců do SCM 2020(Word)

Žebříčky jednotlivých ročníků dle bodových zisků SCM po 3 závodech (Excel)

V tabulkách pro jednotlivé věkové a lodní kategorie jsou uvedeny všechny závody, ze kterých budou bodové zisky započítávány. Jsou započítávány pouze nejvyšší bodové zisky a to následovně: V kategoriích žactva jsou započítávány jen 4 nejvyšší bodové zisky na krátkých tratích a 2 největší bodové zisky z dlouhých tratí. V kategoriích dorostu je započítáváno 6 nejvyšších bodových zisků z krátkých tratí a 2 nejvyšší bodové zisky z dlouhých tratí. V kategoriích juniorů je započítáváno 7 nejvyšších bodových zisků z krátkých tratí a 2 nejvyšší bodové zisky z dlouhých tratí. Počty započítávaných závodů jsou určeny především ve snaze minimalizovat ovlivnění žebříčků absencí závodníků na některých závodech z důvodu nemoci a pod. V případě startu zahraničních účastníků na závodech ČP se počítá umístění bez zahraničních závodníků. V případě sloučených startů kategorie žen a juniorek se nepočítají v pořadí ženy.
V žebříčcích jsou pro přehlednost znázorněny průběžné počty sportovců, kteří by momentálně prošli prvním kolem výběru do SCM 2020. Protože mnoho závodníků ještě nemá započítáno tolik úspěšně zvládnutých závodů, jako závodníci, kteří uspěli již teď v dostatečném počtu závodů, bude se pořadí a rozdíly bodových zisků ještě značně měnit.

Tabulky bodování obecných testů (Excel)

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost