Kanoe.cz

Řády rychlostní kanoistiky 2015

Dne 1.dubna 2015 začínají platit nová Pravidla rychlostní kanoistiky.

Tento dokument nahrazuje řády platné od roku 2005 a všechny jejich následné úpravy a doplnění.

Řády rychlostní kanoistiky 2015 připravila Sportovně technická komise SRK ČSK a schválil výkonný výbor SRK ČSK.

V této chvíli je k dispozici ELEKTRONICKÁ VERZE PRAVIDEL ZDE (PDF)

V průběhu měsíce dubna bude k dispozici také tištěná verze. O způsobu distribuce Vás budeme informovat.

V souvislosti s vydáním nových Řádů rychlostní kanoistiky si Vás dovolujeme upozornit na některé VÝRAZNÉ ZMĚNY PRAVIDEL ZDE (PDF), kde je u každé výrazné změny uveden článek a číslo stránky, případně text tohoto článku a pod ním červeně podrobnější vysvětlení.

Neznamená to, že další nekomentované části jsou nepodstatné či nezajímavé.

Doporučujeme pečlivé prostudování celého dokumentu.

Znalost a dodržování platných pravidel nám všem usnadní komunikaci, zjednodušší všechny činnosti v oblasti rychlostní kanoistiky a pomůže nám při řešení případných problémů.

Za STK SRK ČSK Zdeněk Krpata

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost