Kanoe.cz

Změny v pravidlech SRK ČSK

Mezinárodní kanoistická federace ICF, rozhodla s platností od 1. 1. 2015, bez předchozích anoncí, upravit nejnižší povolenou váhu C1 z 16 kg na 14 kg. Sportovně technická komise po projednání možných dopadů na kanoistické hnutí navrhla výboru SRK ČSK tuto změnu mezinárodních pravidel akceptovat v plném rozsahu i na naší národní úrovni od stejného data, pro všechny věkové kategorie, a zařadit tuto změnu do nových pravidel a soutěžních směrnic rychlostní kanoistiky s platností od 1.1 letošního roku.

Dlouhodobě připravovanou úpravu pravidel včetně změny váhy lodě C1 zpracovanou STK výbor SRK ČSK projednal a schválil.

Informujeme vás v předstihu o změně váhy lodě C1, kterou budou nová pravidla již obsahovat. Nová pravidla budou vydána nejpozději v termínu pro vydání soutěžních směrnic, tedy do konce února 2015.

Jsme si vědomi problémů, které tato změna pravidel přinese většině oddílů, ale v dané situaci vidíme rozhodnutí neodkládat akceptování změny váhy C1 jako nejlepší možné.

Výbor SRK ČSK

 

Pravidla ICF ke stažení ZDE

 

 

RSS rychlost