Kanoe.cz

Výklad pravidel - rychlost

Pár nejasností
V článku ze dne 5.4. 2005 „Před prvními závody“ jste byli upozorněni na některé opakující se nedostatky v dodržování Řádů rychlostní kanoistiky. Po zkušenostech z MR d.t. a z I. NZ rozšiřujeme problematiku o upozornění tyto články:

- Pravidla rychlostní kanoistiky, článek -3.3. – střídavý start závodníka ve vyšší věkové
skupině

Závodník smí startovat ve vyšší věkové skupině pouze v disciplině, o kterou požádal a na kterou mu STK dala souhlas, v ostatních disciplinách, pokud bude přihlášen, musí startovat jen ve své věkové skupině.
Příklad: pokud dorostenka XY požádá pouze o start v lodní kategorii juniorky K1, platí toto povolení pouze pro K1 a nikoliv pro K2 a K4. Musí tedy nadále startovat v lodních kategoriích dorostenky K2 a dorostenky K4 atp.

- Registrační řád, článek - 1.3. Registrační průkaz SRK ČSK

Závodník je povinen písemnou formou informovat STK o změně svého příjmení tak, aby mohla být provedena úprava v databázi SRK ČSK. Bez této změny budou výpisy používané k sestavení startovních listin obsahovat stále původní jméno sportovce.
 

 

RSS rychlost