Kanoe.cz

Termíná listina SRK ČSK 2013

Vážení přátelé, počínaje dnešním dnem je uzavřeno zadávání nových závodů a změny termínu závodů stávajících. Termínová listina podléhá schválení výborem SRK ČSK a bude oficielní okamžitě po tomto schválení.  

Tratě a disciplíny které se pojednou na jednotlivých závodech mohou být ještě upravovány do konce měsíce února, v souladu s pravidly rychlostní kanoistiky. Definitivní budou po vydání soutěžních směrnic pro rok 2013.

U hlavních závodů sezony jsou disciplíny zatím pouze nastřeleny a STK o nich bude teprve jednat dne 5.2.2013. Časové programy budou vytvořeny následně a budou vydány v souladu s pravidly KR na konci února po schválení výkonným výborem.

Jakékoliv připomínky k v současnosti zveřejněným disciplínám v těchto závodech jsou proto naprosto předčasné, i když pro nás mohou být připomínkou, abychom náhodou na něco nezapomněli.

 

děkuji za pochopení

Honza Mareš

 

RSS rychlost