Kanoe.cz

Bodování ČP 2005

OBSAH

 

Český pohár jednotlivců a Mistrovství ČR oddílů 2005

Délky tratí a věkové skupiny počítané v roce 2005 do Českého poháru a MR-ČR oddílů:

1.čp 23.- 24.4.2005 MR ČR d.t. dospělí, junioři, dorost,žactvo5 km
2.čp 6. – 8.5.2005 I. nominační závod dospělí, 500m, 1km
junioři, dorost, 500m, 1km, 3km
žactvo 500m, 3km
3.čp 4. - 5.6.2005 MR ČR maraton dospělí, junioři maraton 22km, 36km
dorost, žactvo dlouhé tratě 12km, 8km
4.čp 17.-19.6.2005 II. nominační závod dospělí 200m, 500m, 1km
junioři, dorost 500m, 1km, 3km
žactvo 500m, 3km
5. čp 12.-14. 8.2005 MR ČR k.t. dospělí 200m, 500m, 1km
junioři, dorost 500m, 1km
žactvo 500m
6.čp 24.-25.9.2005 Půlmaraton dospělí, junioři půlmaraton 11km, 22km
dorost, žactvo dlouhé tratě 6km, 3km

 

Pořadatelé závodů čp jsou povinni uspořádat závody v rozsahu schváleného a zveřejněného rozpisu závodu a písemné smlouvy s STK – SRK ČSK. Řídící a hodnotící složkou je STK ČSK

 

Bodové hodnocení: Jednotlivci plný počet bodů,
jednotlivec v deblu každý z posádky 50% bodů
Čtyřkajaky a čtyřkanoe
každý z posádky 25% bodů
1.místo 25 bodů
12,5 bodu
24 bodů
6 bodů
2.místo 21 bodů
10,5 bodu
16 bodů
4 body
3.místo 17 bodů
8,5 bodu
14 bodů
3,5 bodu
4.místo 15 bodů
7,5 bodu
12 bodů
3 body
5.místo 14 bodů
7 bodů
10 bodů
2,5 bodu
6.místo 13 bodů
6,5 bodu
8 bodů
2 body
7.místo 12 bodů
6 bodů
6 bodů
1,5 bodu
8.místo 11 bodů
5,5 bodu
4 body
1 bod
9.místo 10 bodů
5 bodů
2 body
0,5 bodu
10.místo 9 bodů
4,5 bodu -
-
11.místo 8 bodů
4 body -
-
12.místo 7 bodů
3,5 bodu -
-
13.místo 6 bodů
3 body -
-
14.místo 5 bodů
2,5 bodu -
-
15.místo 4 body
2 body -
-
16.místo 3 body
1,5 bodu -
-
17.místo 2 body
1 bod -
-
18.místo 1 bod
0,5 bodu -
-

Pouze při počtu hodnocených lodí 18 a více náleží plný počet bodů.
Při nižším počtu lodí se vždy snižuje bodové hodnocení dle následující tabulky. (viz příloha tabulky).
Do bodového hodnocení se započítávají pouze výsledky věkových skupin žactva, dorostu, juniorů, dospělých zaregistrovaných v srk čsk.
Benjamínci, veteráni a nezaregistrovaní se do tohoto bodování nezapočítávají. Při umístění závodníků, nezaregistrovaných v SRK-ČSK, na bodovacích místech, budou tato místa přesunuta na další hodnocené závodníky. u krátkých tratích ale vždy jen do 18. místa.
Pouze při závodech na dlouhých tratích a v maratonu se budou hodnotit i závodníci s umístěním na 19. místě a místech dalších.

při přestupu závodníka se musí oba zúčastněné oddíly dohodnout o výši finanční náhrady. v případě, že nebyla původnímu oddílu náhrada vyplacena, se započítávají body ve prospěch oddílu, ze kterého závodník přestoupil do 31.12. roku, za následující rok a při přestupu až po 1.1. roku, nejen za rok kdy se přestup uskutečnil, ale i za rok následující.

Sestavuje se žebříček
a)pořadí oddílů = součet všech bodů získaných členy určitého oddílu.
b)pořadí oddílu v mládeži = součet všech bodů získaných ve věkových skupinách juniorů, dorostu, žactva.
c)pořadí jednotlivců kajakářů a kanoistů ve všech věkových skupinách = součet všech bodů jednotlivce z lodních kategorii K1,K2,K4 , C1,C2,C4.

 

RSS rychlost