Kanoe.cz

Směrnice 2005

OBSAH

Český Svaz Kanoistů

 

Směrnice - 2005

 
Podmínky pro start příslušníků cizích národních federací neregistrovaných v SRK ČSK na závodech v České republice:

Start je povolen, pokud nebude u některého závodu uveden v příslušném rozpise zákaz příslušníků cizích národních federací.

Start závodníků registrovaných v SRK ČSK v zahraničí je možný za těchto podmínek:

  1. Budou dodrženy podmínky pozvání a rozpisu pořadatele závodu.

  2. Přihlašující oddíl zašle před odesláním přihlášky pořadateli nejdříve její kopii SRK ČSK.

  3. Při nominování závodníka do družstva ČR, reprezentujícího ČR ve stejném termínu nebo přímo ve stejném závodě, musí tento závodník startovat za družstvo ČR.

Právo startu za zahraniční klub má závodník zaregistrovaný v SRK ČSK za těchto podmínek:

  1. Přestoupí do 1. 11. předchozího roku do zahraničního klubu s tím, pro start na závodech v ČR bude považován za závodníka neregistrovaného v SRK ČSK.

  2. Uzavře vždy pro každý rok písemnou dohodu s SRK ČSK, ve které bude stanoveno, na kterých závodech bude startovat za oddíl registrovaný v SRK ČSK a na kterých závodech bude startovat za zahraniční klub. S touto dohodou seznámí SRK ČSK příslušnou cizí národní federaci.

Nasazování pro losování závodu I. NZ:

Nasazovat do disciplin se budou závodníci, kteří se umístí v příslušné disciplině věkových skupin dospělých, juniorů, dorostu a žactva na MR ČR na dlouhých tratích do 9. místa.

Přihlašování do vícemístných posádek v disciplinách, které jsou určeny pro konkrétní nominaci do representačního družstva ČR:

Zde má právo přihlásit posádku i representační trenér. V zájmu representace ČR má taková přihláška přednost v případě, že se neshoduje s přihláškou vysílající složky.

Závody na tratích 3 km v Račicích budou organizovány následovně:

Startovní linie budou 6 m pod stávající startovní linii startu 1km. Obě obrátky budou vytyčeny uvnitř vybójkované trati na 1 km v  drahách 3. – 9. Cílová linie je totožná s cílovou linií pro krátké tratě.

Pro jízdu na starty 3 km je vymezen prostor mezi břehem u loděnice a ohraničením dráhy č. 1. Presentace na startu bude před startovní buňkou pro 1 km a ohraničením dráhy č.1.

Plovací vesty:

Upozornění: Závodníci věkových skupin benjamínků a žactva se mohou zúčastnit závodu pouze v řádně nasazené a připevněné plovací vestě předepsaných parametrů viz. Článek 12.2. Pravidel kanoistiky.
Při I. NZ a II. NZ bude možné si parametry vest přezkoušet. Při MR Č k.tr. bude pak již probíhat namátková kontrola.

Závodníci věkových skupin benjamínků a žactva se mohou zúčastnit závodu pouze v řádně nasazené a připevněné plovací vestě předepsaných parametrů viz. Článek 12.2. Pravidel kanoistiky. Při I. NZ a II. NZ bude možné si parametry vest přezkoušet. Při MR Č k.tr. bude pak již probíhat namátková kontrola.

Kontrola registračních průkazů:


Nezkontrolované registrační průkazy musí být předloženy do prvního startu závodníka v roce 2005. Zkontrolované průkazy mají zřetelně razítkem vyznačeno „05“ a později jsou závodníci ve výpisu označeni dvojitým křížkem #. Nasazovaní závodníci hvězdičkou *.

 

Upozornění:
Průkaz je platný, když splňuje podmínky článku 1.4. a to především: není výrazně poškozen, fotografie odpovídá současnému vzhledu a má vyznačeno platné potvrzení o lékařské prohlídce.

 

RSS rychlost