Kanoe.cz

Bodování benjamínků a žactva za rok 2006

Bodování benjamínků a žactva za rok 2006, pro připravovaný klíč rozdělování dotací oddílům z programu MŠMT „Talentovaná mládež“, který bude uplatněn v roce 2007.
pro připravovaný klíč rozdělování dotací oddílům z programu MŠMT „Talentovaná mládež“, který bude uplatněn v roce 2007


Úvod

Do roku 2005 a ještě v letos, v roce 2006, jsou a budou dotace oddílům z programu MŠMT „Talentovaná mládež“ smluvně poukazovány oddílům rychlostní kanoistiky podle stávajícího klíče. Tedy kombinací parametrů – členská základna, dopravné na závody a výsledky v Českém poháru.
V souvislosti se spuštěním nového systému SCM, v souladu s platnou Koncepcí činnosti sekce rychlostní kanoistiky ČSK na léta 2004-2008 a v rámci plnění usnesení Mimořádné valné hromady SRK ČSK ze srpna 2005, je zpracováván nový klíč k rozdělování prostředků z tohoto programu. Tento klíč více preferuje práci s mladšími věkovými skupinami v jednotlivých oddílech a metodika užití finančních prostředků umožní část z nich použít i na práci trenérů věkových kategorií benjamínků a žactva.
Součástí nového klíče bude bodová hodnota, vyjadřující kvantitu účasti benjamínků a žactva na vybraných závodech v předcházející soutěžní sezoně. Aby nový klíč mohl být použit již pro rok 2007, je nezbytné seznámit členskou základnu s tímto záměrem a zahájit bodování v ročním předstihu. Proto zveřejňujeme systém bodování benjamínků a žactva, který bude, po předpokládaném schválení klíče, pro výpočet dotace použit.


Bodové hodnocení

1) Závody započítávané do bodování

Duben Praha 2 x 5km ………………………… žactvo
Květen Račice …………………………………… žactvo a benjamínci
Červen Chomutov ……………………………… žactvo a benjamínci
Srpen MR Račice ……………………………….. žactvo a benjamínci
Září ONV …………………………………………… žactvo a benjamínci
Říjen Týn ………………………………………….. žactvo a benjamínci

2) systém bodování

Oddíl (klub) získává:
  • 1 bod za žáka, který se zúčastní třech ze šesti vypsaných závodů a odstartuje v něm alespoň jednu trať
  • 1 bod za benjamínka, který se zúčastní třech z pěti vypsaných závodů a odstartuje v něm alespoň jednu trať
  • 1 bod za každého žáka, který bude vybrán do systému SCM dle platných kritérií v daném roce
Bodují se oba ročníky žactva a tři nejstarší ročníky benjamínků.

Podle počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí oddílů.
Vydělením příslušného objemu finančních prostředků celkovým počtem všech bodů bude určena cena jednoho bodu.
Vynásobením ceny bodu počtem získaných bodů bude každému oddílu stanovena dílčí částka dotace. Dalšími parametry pro výpočet celkové dotace oddílům z programu „Talentovaná mládež“ budou i nadále členská základna a náklady na dopravu na závody. Vzájemné poměry těchto parametrů zatím nebyly stanoveny.
Předpokládá se, že dílčí částka k dělení podle výsledků bodování benjamínků a žactva se bude pohybovat v r.2007 kolem 450 tis.Kč, celková částka k rozdělení pak bude přibližně dvojnásobná.

Související informace

1) Použití prostředků

Užití státních prostředků je vždy určeno příslušnou metodikou, vydávanou pro každý rok Ministerstvem školství. Pokud se metodický pokyn nebude v roce 2007 zásadně odlišovat od letošního, bude možno tyto získané finance použít stejně jako dosud, tj. na přípravu talentované mládeže (nazývali jsme tyto prostředky „peníze za český pohár“). Zájmem výboru je umožnit oddílům použít část dotace i na odměňování svých trenérů (s kvalifikací), kteří pracují s věkovou skupinou benjamínků a žactva a nečerpají finanční prostředky z jiných státních zdrojů (SCM apod.). Protože ale neznáme záměry MŠMT pro rok 2007, nechceme předjímat. Chceme pouze vytvořit podmínky a být na plánované změny připraveni.

2) Výpočet bodování

Evidence a výpočet bodování byl pro rok 2006 výborem SRK ČSK stanoven takto :
  • evidencí byl pověřen předseda STK Jan Mareš, a paralelní-kontrolní součty bude provádět Jaroslav Luňáček
  • pořadí bude zveřejňováno vždy do týdne po skončení vypsaného závodu na internetových stánkách ČSK


 
Vážení sportovní přátelé, věřím, že na základě jednoznačné podpory záměrů předložených mimořádné valné hromadě v srpnu 2005, bude návrh výboru na bodovací systém přijat kladně. Zdůrazňuji na závěr ještě jednou, jedná se o přípravu parametrů, které, pokud si celý klíč schválíme, budou použity pro výpočty až v roce 2007.

S přáním úspěšné sezóny


Mgr.Jan Boháč
předseda SRK ČSK

 

RSS rychlost