Kanoe.cz

S T A T U T - Sportovně technická komise - STK

Download
Čl. I.
Základní ustanovení

Sportovně technickou komisi zřizuje a její statut schvaluje ve smyslu čl.6, odst.6 Stanov ČSK Valná hromada Sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.

Čl. II.
Poslání Sportovně technické komise ČSK

 1. Sportovně technická komise (STK) je poradním orgánem Výboru SRK ČSK pro řešení problematiky v oblasti soutěží.

 1. Činnost STK se zaměřuje na problematiku sportovně technické legislativy, termínů a organizace soutěží, technického vybavení pro potřeby organizace soutěží. Úzce spolupracuje s ostatními poradními orgány výboru SRK ČSK. K hlavním úkolům komise patří: 
  1. aktualizace řádů, včetně průběžného sledování podnětů a potřeb v této oblasti
  2. vytváření návrhu celostátní termínové listiny pro daný rok,
  3. předkládat návrhy na zajištění optimálního technického vybavení nezbytného pro pořádání soutěží
  4. příprava návrhu rozpočtu komise pro daný rok
  5. předkládání návrhů organizačního a technického zajištění uspořádání hlavních soutěží, včetně návrhu smluv s pořadateli
  6. péče o systém dlouhodobých soutěží oddílů či jednotlivců, jsou-li takové ustaveny, a to včetně průběžné evidence
  7. úzce spolupracovat s Komisí rozhodčích SRK ČSK
  8. předkládat návrhy řešení na základě požadavků výboru SRK ČSK

Čl. III.
Personální obsazení a zásady činnosti

 1. Výkonný výbor SRK ČSK jmenuje předsedu a členy STK.

 1. STK je maximálně 7 členná, včetně předsedy komise. Členem komise je vždy předseda Komise rozhodčích SRK ČSK.

 1. Na jednání STK mají přístup též předseda SRK ČSK, členové výboru SRK ČSK a přizvaní hosté. Návrhy mohou předkládat všichni přítomní.

 1. Hlasují jmenovaní členové a předseda komise.

Čl. IV.
Kompetence předsedy a členů komise

 1. Předseda a sekretář STK je oprávněn jednat s třetími osobami ve věcech, které vyplývají z poslání STK. Nejsou oprávněni činit právní úkony jménem ČSK.

 1. STK může pověřit jednáním dalšího člena komise.

 1. Členové STK mají nárok na náhradu prokazatelných výdajů vynaložených v souvislosti s plněním jejího poslání.

 1. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové komise obdržet odměnu, kterou stanoví Výbor SRK ČSK.


Čl. V.
Závěrečná ustanovení

Statut STK ČSK nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou SRK ČSK dne 11.12.2004
 

Krumlovský maraton

KVM 2018

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Olympijské naděje

ME juniorů a U23 2017 - Sprint

ME Sprint - Plovdiv 2017

ME Marathon 2017

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

SP Belehrad

logo Belehrad

 

SP SZEGED

logo szeged2017

 

SP Montemor-o Velho

thumb logo sprint SP1

 

Olympijské naděje - Szeged

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

 
nabreziMM
Český svaz kanoistů se stal podepsáním partnerské smlouvy s Městem Kadaň v roce 2008 partnerem projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (CZ, 1.09/1.2.00/09.00052).

RSS rychlost