Kanoe.cz

S T A T U T - Komise rozhodčích

Download

Čl. I.
Základní ustanovení

Komisi rozhodčích SRK ČSK zřizuje a její statut schvaluje ve smyslu čl.6, odst.6 Stanov ČSK Valná hromada Sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.

Čl. II.
Poslání komise rozhodčích

 1. Komise rozhodčích (KR) je odbornou komisí pro oblast rozhodování při řízení soutěží v rychlostní kanoistice.

 1. Činnost KR se zaměřuje na zajištění stabilního a dostatečně početného týmu kvalifikovaných rozhodčích. Při své činnosti úzce spolupracuje se Sportovně-technickou komisí SRK ČSK. K hlavním úkolům komise patří:
  1. vedení databáze rozhodčích SRK ČSK a získávání nových rozhodčích,
  2. zajištění potřebné informovanosti celého sboru rozhodčích,
  3. spolupracovat při zajišťování odborných lektorů ke školení rozhodčích všech kvalifikačních tříd,
  4. systematické zvyšování odbornosti rozhodčích cestou pravidelných seminářů ,
  5. předkládat výboru SRK ČSK návrhy nominací rozhodčích pro hlavní soutěže,
  6. koordinovat obsazování rozhodčích na soutěže, které jsou pořádané v rámci termínové listiny SRK ČSK,
  7. udržovat dostatečně početný tým rozhodčích s mezinárodní kvalifikací, a předkládat výboru SRK ČSK návrhy na jejich nominace na mezinárodní soutěže,
  8. podílet se spolu s STK na předkládání návrhů na zajištění optimálního technického vybavení nezbytného pro pořádání soutěží,
  9. příprava návrhu rozpočtu komise pro daný rok,
  10. předkládat návrhy řešení na základě požadavků výboru SRK ČSK.

Čl. III.
Personální obsazení a zásady činnosti

 1. Výbor SRK ČSK jmenuje předsedu a členy KR.

 1. KR je maximálně 5 členná, včetně předsedy komise.

 1. Na jednání KR mají přístup též předseda SRK ČSK, členové výboru SRK ČSK a přizvaní hosté. Návrhy mohou předkládat všichni přítomní.

 1. Hlasují jmenovaní členové a předseda komise.

Čl. IV.
Kompetence předsedy a členů komise

 1. Předseda a sekretář KR je oprávněn jednat s třetími osobami ve věcech, které vyplývají z poslání KR. Nejsou oprávněni činit právní úkony jménem ČSK.

 1. KR může pověřit jednáním dalšího člena komise.

 1. Členové KR mají nárok na náhradu prokazatelných výdajů vynaložených v souvislosti s plněním jejího poslání.

 1. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové komise obdržet odměnu, kterou stanoví Výbor SRK ČSK.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

Statut KR ČSK nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou SRK ČSK dne 11.12.2004.

 

ME Bělehrad

belgrade2018 logo 1357.jpg

Olympijské naděje

ME juniorů a U23 2017 - Sprint

ME Sprint - Plovdiv 2017

ME Marathon 2017

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

SP Belehrad

logo Belehrad

 

SP SZEGED

logo szeged2017

 

SP Montemor-o Velho

thumb logo sprint SP1

 

Olympijské naděje - Szeged

Mistrovství Evropy juniorů a U23 - sprint

 
nabreziMM
Český svaz kanoistů se stal podepsáním partnerské smlouvy s Městem Kadaň v roce 2008 partnerem projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (CZ, 1.09/1.2.00/09.00052).

RSS rychlost