Kanoe.cz

Pozor, nezmeškejte výměnu dokladů k řízení motorových plavidel

Upozorňujeme na legislativní změny pro provozovatele a řidiče motorových člunů užívaných pro tréninky sportovců - v souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je třeba upozornit na nutnost výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014. Více informací v instrukci přiložené ZDE, vydané Státní plavební správou. Kdo ve stanoveném termínu výměnu nestihne, bude muset získat doklad složením nových zkoušek, se všemi průvodními náležitostmi, včetně úhrady. Věnujte proto informaci pozornost a včas se podle ní zařiďte.

 

RSS rychlost