Kanoe.cz

Organizační řád závodů v raftingu 2006

Pravidla, povinnosti a závazky při organizaci závodů v raftingu Svazu vodáků ČR v České republice. Co zajišťuje svaz, co pořadatelský klub, výše startovného, nároky rozhodčích a podobná pravidla.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁVODŮ V RAFTINGU SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKYTento OŘ je závazný pro všechny složky SvoČR dnem schválení radou raftingu a předsednictvem SVoČR. Upřesňuje vzájemné vztahy , práva a povinnosti svazu ( zastoupený radou, předsednictvem nebo tajemnicí) , klubem , jemuž svaz svěřil pořádání závodu, rozhodčími a závodníky.

1. CO POSKYTOVAT ROZHODČÍM

A. Svaz vodáků ČR prostřednictvím rozpočtu ( ČP- M,Ž,ML, nominační závody )

- dopravné 1 Kč / km/rozhodčí formou příspěvku klubu ( řeší klub rozhodčího )
- dopravné 3,50 Kč / km formou příspěvku klubu pro HR a ZS a ŘZ ( hlavní rozhodčí, zástupce svazu , ředitel závodu ).

B. Co poskytuje pořadatel pověřený svazem organizací závodů ( pouze ČP-M,Ž,ML, nominační závody )
- Ubytování ( pokud je akce dvoudenní ) do výše 200 Kč / N/Os pro počet R předem dohodnutých s HR.
- Zajistí oběd nebo vyplatí 100 Kč / os/ den na stravu každý den výkonu funkce R , nápoj na den zajistí dle délky trvání závodu.

2. CO ZAJISTIT PRO ZÁVODNÍKY A ORGANIZACI VLASTNÍ AKCE

A. Svaz vodáků ČR prostřednictvím rozpočtu

1. Sjezdy ČP a nominační R6
- dotaci 5 000 Kč na každý den sjezdu ČP nebo R6 nominační dospělých
- dotaci 5 000 Kč na víkend ČP sjezd mládeže
- příspěvek na dopravu ve výši 0,40 Kč / km/záv.- pouze ČP M, Ž a ML
- časomíru za doh. cenu s KV Viking MB nebo jiným provoz. jednoduché časomíry dle vývoje v oboru.
- Výrobu medailí MČR
2.Víkendy ČP a EP, nominační R6 Slalom sprint
- dotaci 5 000 Kč na každý den závodů
- proplacení cen pro vítěze na závody MČR do výše viz rozpočet
- časomíru zajištěnou firmou SPOJE Pelhřimov v základním vybavení na ČP a EP : SL a SPR
- časomíru za dohodnutou cenu s Viking MB na sjezdové závody a samostatné závody mládeže.
- Výrobu medailí MČR

B. Co poskytuje pořadatel pověřený organizací závodu svazem

1. Sjezdy ČP a nominační R6
- Minimální občerstvení formou balené vody nebo čaje či polévky + něco drobného k zakousnutí
- Podle místních podmínek a požadavků chemické WC
2.Víkendy ČP a nominační R6
- Alespoň 1x občerstvení za víkend jakoukoliv formou ( jídlo + pití )
- Podle místních podmínek a požadavků chemické WC
- Zajistí průběžné vyvěšování výsledků dle pravidel
- Zajistí důstojné a technicky správné vyhlašování vítězů vč. cen nebo diplomů, předání medailí MČR
-
3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI ZÁVODŮ ČESKÉHO POHÁRU a EVROPSKÝCH POHÁRŮ, NOMINAČNÍCH A VEŘEJNÝCH ZÁVODŮ

- Závody ČP se nebudou prolínat s jinými závody, tzn odjede se závod ČP a pak se budou startovat jiné kategorie ( R6, R2, hlídky , mládež,veteráni ) výjimkou zůstává vložený závod VIP ve kterém nestartují závodní posádky, časově vložená mezi skupinami nebo mezi kategoriemi podle mediálních možností pořadatele.
- Závody Evropského poháru budou zpravidla závody MČR v dané kategorii. Pokud pořadatel nezajistí dostatečnou propagaci a nezíská k účasti min.3 země, nebude v další sezóně navrhován ani na pořádání MČR ani na EP.
- Vyhlášení výsledků závodů bude nejdéle do 60ti minut po dojezdu posledního závodníka, doporučuje se vyhlášení ihned po uplynutí protestního času.
- Startovné nebude vyšší než 250 Kč/ závod u kat. R4 ČP a mládež a veteráni.
- veřejné závody bez podpory svazu se neomezují.
- Startovné nebude vyšší než 300 Kč/závod u všech druhů závodů kat. R6, na kterých budou použity svazové čluny.
- Výsledkové listiny budou zaslány kromě počtáře ( povinnost vyplývající z pravidel ) také k uveřejnění na www.kanoe.cz a www.sportovninoviny.cz. V tištěné formě budou odevzdávány k archivaci do kanceláře SVoČR
- Zprávy ředitelů závodů a ZS budou zasílány do 21 ti dnů po skončení závodů na adresu tajemnice svazu , zpráva HR předsedovi komise rozhodčích ( Šembera )
- Povinnosti vyplývající z legislativy státu ( povolení, oznamovací povinnosti, žádosti o manipulaci s VD ) plní výhradně klub pověřený pořadatelstvím. Svaz pouze na jeho žádost podpoří činnost klubu v této oblasti vahou celorepublikové organizace.
- Pořadatel pověřený organizací závodu je povinen plnit závazky vyplývající ze smluv mezi svazem a celosvazovým sponzorem. Tyto povinnosti si vyžádá u tajemnice svazu při přípravě prvních tiskovin k závodu.

Tento organizační řád vstoupil v platnost dnem 25.ledna 2005 – přílohu ke směrnicím vydala Rada raftingu

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting