Kanoe.cz

Směrnice pro závody v raftingu 2006

Svaz vodáků České republiky vydal nové Směrnice pro závodění v raftingu v roce 2006. Zde si je můžete prohlédnout, včetně novinky pro rok 2006, kterou je příloha týkající se klubů pracujících s mládeží.

Svaz vodáků České republiky
Směrnice pro závody raftů pro rok 2006

Čl.1
Základní ustanovení

1.V roce 2006 se závodí v kategorii R4 muži, ženy, mládež a veteráni. Podle možnosti pořadatelů mohou být vypsány závody v kategoriích R2 a R6. Současně mohou být vyhlášeny i jiné kategorie, zejména hlídky a pokusně i R4 mix / 2 ženy a dva muži /.

2. Mistrovské závody a závody Českého poháru v raftingu jsou vypsány v kategorii R4 muži (včetně smíšených) a R4 ženy, R4 mládež a R4 veteráni . V dané kategorii může závodník startovat pouze v jedné posádce.

Čl.2
Mistrovské a pohárové závody

1.MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU se skládá ze tří mistrovských závodů zařazených do seriálu Českého poháru v raftingu pro rok 2006
MČR slalom 19.8.2006 České Vrbné bodová hodnota 30% dle Pravidel
MČR sprint 20.8. 2006 České Vrbné bodová hodnota 20% dle Pravidel
MČR sjezd muži 2.9. 2006 Lipno bodová hodnota 40% dle Pravidel
MČR sjezd ženy 16.4. 2006 Kamenice bodová hodnota 40% dle Pravidel
ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU bude vyhlášena posádka s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů.
Pro rok 2006 je povolen 1 náhradník.pro kombinaci. Současně se vyhlašují mistři republiky v jednotlivých kategoriích.

2.ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU je soutěž skládající se ze čtyř závodů ve sjezdu, slalomu a sprintu
V roce 2006 se započítávají z každé discipliny max. 3 nejlepší výsledky
1.ČPR sj. - 25.3. Sázava - ženy
2.ČPR sj. - 15.4. Kamenice 1. ČPR sl. - 3. 5. Roudnice 1. ČPR spr. - 4. 5. Roudnice
3.ČPR sj. - 16.4. Kamenice 2. ČPR sl. - 10. 6. Troja 2. ČPR spr. - 11 .6. Troja
4.ČPR sj. - 29.4. Labe 3. ČPR sl. - 24. 6. Trnávka 3. ČPR spr. - 25. 6. Trnávka
5.ČPR sj. - 2.9. Lipno - muži 4. ČPR sl. - 19. 8. České Vrbné 4. ČPR spr. - 20. 8. České Vrbné

3. MISTROVSTVÍ ČR hlídek
Základní pravidla – závodu se zúčastní 3 čluny ze stejného klubu v jejichž posádkách musí startovat minimálně 4 ženy.
Povolen je start 3 členů z jiných klubů.
Závod se v roce 2006 uskuteční v sobotu 24.6. na Trnávce


4. Zpracovatel žebříčku Českého poháru v raftingu - Karel Harbáček, Hlinecká 714, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 38 110 2904
e mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pořadatel je povinen zaslat jeden výtisk výsledků na adresu počtáře

Čl. 3
Výkonnostní třídy a právo účasti na MR

1. Pro určení práva účasti na Mistrovství ČR v raftingu platí zisk VT z roku 2005 podle Pravidel .
2. III.VT lze získat i na veřejných závodech pořádaných v roce 2006 - t.j. 25.3.a 26.3.,Sázava, 8.a 9.4.Kamenice,1.a 2.7.Vír, 9.a 10.9. České Vrbné
3. Z bodovaných posádek v ČP získá 20% I.VT , 30% II.VT a 50% III.VT.


Čl. 4
Startovné

Startovné je pro rok 2006 doporučené a nesmí přesáhnout 250 Kč za posádku R4 , která je členem SVoČR a 300 Kč za posádku R6, která je členem SvoČR,, v kategorii mládeže 200 Kč za posádku R4. Příspěvek na dopravu je hrazen na všechny závody ČP a MR a ligy mládeže.
Výše příspěvku na dopravu 1 závodníka je 0.40 Kč/km , rozhodčího 1 Kč/km, hl. rozhodčí, ředitel a delegát svazu – 3.80 Kč/km

Čl. 5
Technická ustanovení

1. Závodí se podle Pravidel raftových závodů SVoČR .
2. Startovní číslo nese jeden z předních závodníků.

Čl. 6
Reprezentace ČR v roce 2006

Právo startovat pod hlavičkou reprezentace ČR na oficiálních mezinárodních závodech mají týmy nominované radou raftingu SVoČR. Nominace je platná do té doby, než bude ukončena další nominace, tedy nominace v roce 2006.
Na základě směrnic pro závody raftů 2005 jsou to v kategorii R4 týmy :
1. MUŽI – 1.WD WC Prostějov, 2. Kenvelo Hájos RT Praha, 3. RK Troja / 125 Praha .
2. ŽENY- 1.RK Troja-Stan Praha , 2.WD Prostějov ženy .
V kategorii R6 týmy :
1. MUŽI - 1.RK Troja Praha, 2.Kenvelo Hájos RT Praha ,3.WD OO Prostějov,
2. ŽENY - 1.RK Troja-Stan Praha , 2. GeorgiaSportKoaly Praha.
Reprezentační týmy mohou být doplněny na základě výsledků v roce 2006 ( EP a ČP). Reprezentační týmy pro rok 2007 budou tvořit nejlepší tři týmy mužů a dvě žen v obou kategoriích.
V kategorii mládeže je pořadí v reprezentaci 1. shodně Jiskra HB a WD –Georgia 15b. a 3. Kaplice D – 14b.
V kategorii R6 jsou kontrolní závody pro určení reprezentace v roce 2007 – 26.5..Salza,/sjezd/ 1.9. Lipno/sjezd/ , 10..a 11.6. Troja/slalom a sprint/ , 26.a 27. 8. –Trnávka/slalom a sprint/. Pro určení pořadí je rozhodující celkový počet bodů získaných na všech závodech, při rovnosti bodů je pomocným měřítkem součet časů na těchto závodech. Na základě těchto kontrolních závodů vznikne pořadí reprezentačních posádek pro případné starty v mezinárodních soutěžích /MS, ME, EP/ v kategorii R6
Pořadí reprezentačních posádek R 4 ( muži, ženy i mládež ) se určí součtem olympijských bodů / 9,7,6,5,4,3,2,1/ z obou žebříčků – tj. MR a ČP.
Pro rok 2006 se do tabulky ČP pro určení reprezentace nezapočítává ČP ve sjezdu na Labi! ( kolize s termínem ME v raftingu ) !
V případě rovnosti bodů získá lepší pozici ta posádka, která má lepší umístění v MR – kombinace.

Čl. 7
Mistrovské a pohárové závody kategorie mládeže a veteránů

1. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU MLÁDEŽE A VETERÁNU se skládá ze tří mistrovských závodů zařazených do seriálu Českého poháru v raftingu pro rok 2006
MČR sjezd 9. 4. 2006 Kamenice bodová hodnota 40% dle Pravidel
MČR slalom 19.8..2006 České Vrbné bodová hodnota 30% dle Pravidel
MČR sprint 20.8. 2006 České Vrbné bodová hodnota 20% dle Pravidel

ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU MLÁDEŽE A VETERÁNŮ
je vyhlášena posádka s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů.
Pro rok 2006 je povolen 1 náhradník.pro kombinaci. Současně se vyhlašují mistři republiky v jednotlivých kategoriích.

2. ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU MLÁDEŽE A VETERÁNŮ je soutěž skládající se ze čtyř závodů ve sjezdu, a šesti slalomu a sprintu
V roce 2006 se započítávají max. 3 nejlepší výsledky ve sjezdu a 4 nejlepší výsledky ve slalomu a sprintu
1.ČPR sj. - 25.3. Sázava 1. ČPR sl. - 3. 6. Roudnice 1. ČPR spr. - 4. 6. Roudnice
2.ČPR sj. - 26.3. Sázava 2. ČPR sl. - 10. 6. Troja 2. ČPR spr. - 11.6 Troja
3.ČPR sj. - 8.4. Kamenice 3. ČPR sl. - 24. 6. Trnávka 3. ČPR spr. - 25.6 Trnávka.
4.ČPR sj. - 9.4. Kamenice 4. ČPR sl. - 1. 7. Vír 4. ČPR spr. - 2.7. Vír
5. ČPR sl. - 19. 8. České Vrbné 5. ČPR spr. - 20.8. České Vrbné
6. ČPR sl. - 9. 9. České Vrbné 6. ČPR spr. - 10.9. České Vrbné
Reprezentace v kategorii mládeže se určuje dle čl.6, tedy stejně jako v kategorii dospělých

3. Bodování v těchto věkových kategoriích je shodné jako u závodů mužů a žen, do celkového pořadí se počítají vždy tři nejlepší výsledky v jednotlivých disciplinách.

4. V obou věkových kategoriích soutěží muži i ženy (chlapci a dívky) dohromady.

5. Vysílající organizace vysílá mládežnické závodníky na vlastní nebezpečí. Pořadatel závodů je povinen zajistit zvýšenou zdravotní a záchrannou službu na exponovaných místech.

6. Rada raftingu vyčlenila ze svého rozpočtu finanční částku 40.000,-Kč, kterou rozdělí jako podporu klubům pracující s mládeží. Způsob výpočtu částky je popsán v příloze Směrnic pro závody raftů v roce 2006.


7. Zpracovatel žebříčku Českého poháru v raftingu - Karel Harbáček, Hlinecká 714, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel. 38 110 2904 e mai l: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pořadatel je povinen zaslat jeden výtisk výsledků na adresu počtářeČL. 8
Závěrečná ustanovení

Tyto směrnice byly schváleny radou raftingu Svazu vodáků České republiky.


Dne 30.1.2006

 

Novinkou roku 2006 je příloha Směrnic na podporu mládeže a klubů pracujících s mládeží v raftingu.

Klíč na rozdělování dotací pro kluby pracující s mládeží

1. Do systému rozdělování dotací se zařazují pouze oddíly registrované u SVoČR, které odebraly známky na běžný rok v termínu stanoveném Směrnicemi.

2. Dotace oddílům jsou účelové a je možno je čerpat pouze dle příslušných dispozic rady raftingu. Tyto dotace se skládají ze 2 částí:
za účast na závodech ČP mládeže,
za sportovní výkonnost v kategorii mládeže.

3. Dotace za účast na závodech ČP mládeže – oddíl dostává 1 bod za každý start za každého závodníka na závodech ČP mládeže.

4. Dotace za výkonnost dle dále uvedeného klíče (odstavce a, b). Body lze získat za :

a) Mistrovství ČR mládeže ve sjezdu, slalomu a sprintu (body jsou za člena v posádce – body se přidělují za umístnění v mistrovském závodě pro danou disciplínu):
1. místo - 5 bodů
2. - 4
3. - 3
4. - 2
5. - 1

b) Za umístění v žebříčku českého poháru mládeže podle zisku VT závodníka

1.VT - 10 bodů
2.VT - 5 bodů
3.VT - 3 bodů


Výpočet dotace jednotlivým oddílům :

Částka vyčleněná z rozpočtu rady raftingu pro dotace oddílům se rozdělí dle následujícího pravidla. Z žebříčku oddílů sestaveného podle přidělených bodů podle kriterií 3 - 4 se vyřadí oddíly, které nesplňují podmínku dle odst. č. 1 - tzn. neodebraly v termínu svazové známky. Po vyřazení těchto oddílů se sečtou všechny body, stanoví se částka na 1 bod a vypočte se nárok jednotlivých oddílů.

Vypočtené body budou předloženy oddílům po sezóně v přehledné formě k reklamacím s uvedením jejich uzávěry, po které nebude brán na další reklamace zřetel, a podklady budou předány sekretariátu svazu k realizaci. Realizace bude provedena bezhotovostní formou v období konce roku 2006.


Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting