Kanoe.cz

Směrnice pro závody raftů 2005

Svaz vodáků České republiky vydává Směrnice pro závody raftů pro rok 2005.

Čl.1
Základní ustanovení

 1. V roce 2005 se závodí v kategorii R4 muži, ženy, mládež a veteráni. Podle možnosti pořadatelů mohou být vypsány závody v kategoriích R2 a R6. Současně mohou být vyhlášeny i jiné kategorie, zejména hlídky a pokusně i R4 mix /2 ženy a dva muži/.
   
 2. Mistrovské závody a závody Českého poháru v raftingu jsou vypsány v kategorii R4 muži (včetně smíšených) a R4 ženy, R4 mládež a R4veteráni. Mistrem republiky v kategorii veteránů se stává posádka s největším počtem bodů v součtu ze všech disciplín /započítávají se 3 nejlepší výsledky/. V dané kategorii může závodník startovat pouze v jedné posádce.

Čl.2
Mistrovské a pohárové závody

 1. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU se skládá ze tří mistrovských závodů zařazených do seriálu Českého poháru v raftingu pro rok 2005
MČR slalom18.6.2005Trnávkabodová hodnota 30% dle Pravidel
MČR sprint19.6. 2005Trnávkabodová hodnota 20% dle Pravidel
MČR sjezd muži27.8.2005Lipnobodová hodnota 40% dle Pravidel
MČR sjezd ženy14.5.2005Labebodová hodnota 40% dle Pravidel

ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU bude vyhlášena posádka s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů. Pro rok 2005 je povolen 1 náhradník pro kombinaci. Současně se vyhlašují mistři republiky v jednotlivých kategoriích.

 1. ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU je soutěž skládající se ze čtyř závodů ve sjezdu, slalomu a sprintu
  V roce 2005 se započítávají z každé discipliny max. 3 nejlepší výsledky
1.ČPR sj. - 16.4. Kamenice1. ČPR sl. - 7.5. Troja1. ČPR spr. - 8.5. Troja
2.ČPR sj. - 17.4. Kamenice2. ČPR sl. - 4.6. Roudnice2. ČPR spr. - 5.6. Roudnice
3.ČPR sj. - 14.5. Labe3. ČPR sl. - 18.6. Trnávka3. ČPR spr. - 19.6.Trnávka
4.ČPR sj. - 27.8. Lipno4.ČPR sl. - 20.8. České Vrbné4.ČPR spr. - 21.8. České Vrbné
 1. Zpracovatel žebříčku Českého poháru v raftingu - Karel Harbáček, Hlinecká 714, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 385 783349
  Pořadatel je povinnen zaslat jeden výtisk výsledků na adresu počtáře.

Čl. 3
Výkonnostní třídy a právo účasti na MR

 1. Pro určení práva účasti na Mistrovství ČR v raftingu platí zisk VT z roku 2004 podle Pravidel.
 2. III. VT lze získat i na veřejných závodech pořádaných v roce 2005 - t.j. 26.3. a 27.3. Sázava, 9.4. a 10.4. Kamenice, 2.7. a 3.7. Vír, 10.9. a 11.9. České Vrbné a Malše, 17.11. Roudnice
 3. Z bodovaných posádek v ČP získá 20% I.VT, 30% II.VT a 50% III.VT.

Čl. 4
Startovné

Startovné je pro rok 2005 doporučené a nesmí přesáhnout 250 Kč za posádku R4 , která je členem SVoČR a 300 Kč za posádku R6, která je členem SvoČR, v kategorii mládeže 200 Kč za posádku R4. Příspěvek na dopravu je hrazen na všechny závody MR a ČP mužů, žen a mládeže.
Výše příspěvku na dopravu 1 závodníka je 0,40 Kč/km, rozhodčího 1 Kč/km, hl. rozhodčí, ředitel a delegát svazu - 3,50 Kč/km. Vyúčtovací období za dopravu pro rafting je k 31.10.2005.

Čl. 5
Technická ustanovení

 1. Závodí se podle a Pravidel raftových závodů SVoČR.
     
 2. Startovní číslo nese jeden z předních závodníků.

Čl. 6
Reprezentace ČR v roce 2005

Právo startovat pod hlavičkou reprezentace ČR na oficiálních mezinárodních závodech mají rafty nominované radou raftingu SvoČR. Nominace je platná do té doby, než bude ukončena další nominace, tedy nominace v roce 2005. Na základě směrnic 2004 jsou to v R4 týmy Hájos Racing team, W+D Prostějov WC a WD Prosport. V kategorii žen jsou to týmy Jezinky a Tygříci. V kategorii R6 jsou to RK Troja, WD OO a WD WC Prostějov, v kategorii ženy Tygříci a Jezinky. Tým může být doplněn na základě výsledků v roce 2005. (EP a ČP) Reprezentační tým pro rok 2006 budou tvořit nejlepší tři posádky mužů a dvě žen v obou kategoriích.

V kategorii R6 jsou kontrolní závody pro určení reprezentace - 15.5. Labe /sjezd/, 25.9. Trnávka /sjezd/, 25. a 26.6. Čunovo /slalom a sprint/ a 24. a 25.9. Trnávka /slalom a sprint/. Pro určení pořadí je rozhodující celkový počet bodů získaných na všech závodech, při rovnosti bodů je pomocným měřítkem součet časů na těchto závodech. Na základě těchto kontrolních závodů vznikne pořadí reprezentačních posádek pro případné starty v mezinárodních soutěžích /ME, EP/ v kategorii R6.
Pořadí reprezentačních R4 se určí součtem olympijských bodů /9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/ z obou žebříčků - tj. MR a ČP. V případě rovnosti bodů získá lepší pozici ta posádka, která má lepší umístění v MR - kombinace.

Čl. 7
Mistrovské a pohárové závody kategorie mládeže a veteránů

 1. MISTROVSTVÍ ČR V RAFTINGU MLÁDEŽE se skládá ze tří mistrovských závodů zařazených do seriálu Českého poháru v raftingu pro rok 2005

MČR slalom4.6.2005Roudnicebodová hodnota 30% dle Pravidel
MČR sprint5.6. 2005Roudnice bodová hodnota 20% dle Pravidel
MČR sjezd27.3.2005Sázavabodová hodnota 40% dle Pravidel

ABSOLUTNÍM MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V RAFTINGU MLÁDEŽE bude vyhlášena posádka s nejvyšším ziskem bodů z těchto tří závodů. Pro rok 2005 je povolen 1 náhradník.pro kombinaci. Současně se vyhlašují mistři republiky v jednotlivých kategoriích.

 1. ČESKÝ POHÁR V RAFTINGU MLÁDEŽE A VETERÁNŮ je soutěž skládající se ze čtyř závodů ve sjezdu, slalomu a sprintu
  V roce 2005 se započítávají z každé discipliny max. 3 nejlepší výsledky

1.ČPR sj. - 26.3. Sázava 1. ČPR sl. - 4.6. Roudnice1. ČPR spr. - 5.6. Roudnice
2.ČPR sj. - 27.3. Sázava2. ČPR sl. - 2.7. Vír 2. ČPR spr. - 3.7. Vír
3.ČPR sj. - 9.4. Kamenice3. ČPR sl. - 3.9. Trnávka3. ČPR spr. - 4.9. Trnávka
4.ČPR sj. - 10.4. Kamenice 4. ČPR sl. - 10.9. České Vrbné4. ČPR spr. - 11.9. České Vrbné
 1. MISTREM ČR V RAFTINGU VETERÁNŮ se stává vítězná posádka z Českého poháru v raftingu veteránů.

 2. Bodování v těchto věkových kategoriích je shodné jako u závodů mužů a žen, do celkového pořadí se počítají vždy tři nejlepší výsledky v jednotlivých disciplinách.

 3. V obou věkových kategoriích soutěží muži i ženy (chlapci a dívky) dohromady.

 4. Vysílající organizace vysílá mládežnické závodníky na vlastní nebezpečí. Pořadatel závodů je povinen zajistit zvýšenou zdravotní a záchrannou službu na exponovaných místech.

 5. Zpracovatel žebříčku Českého poháru v raftingu - Karel Harbáček, Hlinecká 714, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 385 783349
  Pořadatel je povinnen zaslat jeden výtisk výsledků na adresu počtáře.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tyto směrnice byly schváleny radou raftingu Svazu vodáků České republiky.
Součástí směrnic je příloha: Organizační řád závodů v raftingu organizovaných Svazem vodáků ČR v roce 2005.

Dne 25.1.2005

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting