Kanoe.cz

Organizační řád závodů v raftingu

Tento OŘ je závazný pro všechny složky SvoČR dnem schválení radou raftingu a předsednictvem SVoČR. Upřesňuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti svazu (zastoupený radou, předsednictvem nebo tajemnicí), klubem, jemuž svaz svěřil pořádání závodu, rozhodčími a závodníky.

 1. Rozhodčí
  1. Co poskytuje svaz (ČP - M, Ž, ML, nominační závody)
   • dopravné 1 Kč / km / rozhodčí formou příspěvku klubu (řeší klub rozhodčího)
   • dopravné 3,50 Kč / km formou příspěvku klubu pro HR a ZS a ŘZ (hlavní rozhodčí, zástupce svazu, ředitel závodu)
  2. Co poskytuje pořadatel pověřený svazem organizací závodů ( pouze ČP-M,Ž,ML, nominační závody )
   • ubytování (pokud je akce dvoudenní) do výše 200 Kč / noc / osobu pro počet rozhodčích předem dohodnutých s hlavním rozhodčím
   • zajistí oběd nebo vyplatí 100 Kč / osobu na stravu na každý den výkonu funkce rozhodčího, nápoj na den zajistí dle délky trvání závodu
 2. Závodníci, technické zabezpečení
  1. Co poskytuje svaz
   1. Sjezdy ČP a nominační R6
    • dotaci 5000 Kč na každý den sjezdu ČP nebo R6 nominační dospělých
    • dotaci 5000 Kč na víkend ČP sjezd mládeže
    • příspěvek na dopravu ve výši 0,40 Kč / km / záv.- pouze ČP - M, Ž a ML
    • časomíru za dohodnutou cenu s klubem Viking MB nebo jiným provozovatelem jednoduché časomíry dle vývoje v oboru
    • Výrobu medailí MČR
   2. Víkendy ČP, EP, nominační R6 - slalom, sprint
    • dotaci 5000 Kč na každý den závodů
    • proplacení cen pro vítěze na závody MČR do výše viz rozpočet
    • časomíru zajištěnou firmou SPOJE Pelhřimov v základním vybavení na České poháry ve slalomu a sprintu a Evropský pohár
    • časomíru za dohodnutou cenu s Viking MB na sjezdové závody a samostatné závody mládeže
    • výrobu medailí MČR
  2. Co bude poskytovat pořadatel pověřený organizací závodu svazem
   1. Sjezdy ČP a nominační R6
    • minimální občerstvení formou balené vody nebo čaje či polévky + něco drobného k zakousnutí
    • podle místních podmínek a požadavků chemické WC
   2. Víkendy ČP a nominační R6
    • alespoň 1x občerstvení za víkend jakoukoliv formou ( jídlo + pití )
    • podle místních podmínek a požadavků chemické WC
    • zajistí průběžné vyvěšování výsledků
    • zajistí důstojné a technicky správné vyhlašování vítězů včetně cen nebo diplomů, předání medailí MČR
   3. Všeobecná pravidla pro organizaci závodů ČP, EP, nominačních a veřejných
    • závody ČP se nebudou prolínat s jinými závody, tzn. odjede se závod ČP a pak se budou startovat jiné kategorie (R6, R2, hlídky, mládež, veteráni) výjimkou zůstává vložený závod VIP mezi skupinami nebo mezi kategoriemi podle mediálních možností pořadatele
    • závody Evropského poháru budou vždy závody MČR v dané kategorii; pokud pořadatel nezajistí dostatečnou propagaci a nezíská k účasti min. 3 země, nebude v další sezóně navrhován ani na pořádání MČR ani na EP
    • vyhlášení výsledků závodů bude nejdéle do 60ti minut po dojezdu posledního závodníka, doporučuje se vyhlášení ihned po uplynutí protestního času
    • startovné nebude vyšší než 250 Kč / závod u kat. R4 ČP a mládež a veteráni, veřejné závody bez podpory svazu se neomezují
    • startovné nebude vyšší než 300 Kč / závod u všech druhů závodů kat. R6, na kterých budou použity svazové čluny
    • výsledkové listiny budou zaslány kromě počtáře (povinnost vyplývající z pravidel) také k uveřejnění na www.kanoe.cz a www.sportovninoviny.cz; v tištěné formě budou odevzdávány k archivaci do kanceláře SVoČR
    • zprávy ředitelů závodů a ZS budou zasílány do 10ti dnů po skončení závodů na adresu tajemnice svazu, zpráva HR předsedovi komise rozhodčích (Šembera)
    • povinnosti vyplývající z legislativy státu (povolení, oznamovací povinnosti, žádosti o manipulaci s VD) plní výhradně klub pověřený pořadatelstvím svaz pouze na jeho žádost podpoří činnost klubu v této oblasti vahou celorepublikové organizace
    • pořadatel pověřený organizací závodu je povinen plnit závazky vyplývající ze smluv mezi svazem a celosvazovým sponzorem; tyto povinnosti si vyžádá u tajemnice svazu při přípravě prvních tiskovin k závodu

  Tento řád vstupuje v platnost dne 25. ledna 2005 a stává se trvalou přílohou Směrnic pro závodění až do odvolání nebo vydání změn radou raftingu.

  V Praze dne 25.ledna 2005

  Rada raftingu: (Hájek, Kazík, Šembera, Procházka, Netopil, Polák)
  Omluven: Harbáček

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting