Kanoe.cz

Termínová listina raftingu a směrnice 2008

Vpříloze je poslední platná verze Termínové listiny raftů pro rok 2008. Dále přikládám poslední znění Směrnic pro závodění raftů pro rok 2008 včetně příloh, které budou předloženy k odsouhlasení předsednictvu SVoČRu.

files/rafting/akce/2008/SMERNICE 2008.doc

files/rafting/akce/2008/SMERNICE 2008_priloha c.1.doc

files/rafting/akce/2008/SMERNICE 2008_priloha c.2.doc

files/rafting/akce/2008/Terminova listina raftingu pro rok 2008_080202.xls

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting