Kanoe.cz

startovka raftů Roudnice

Prezentace hlídek a kategorie R2 bude probíhat při prezentaci.
17.9.2011 bude probíhat v Roudnici nad Labem vinobraní, z tohoto důvodu bude v sobotu uzavírka dle instrukcí Městské policie v Roudnici nad Labem. (viz infodole)

startovka

Pro dopravu bude uzavřena oblast náměstí Husova a Karlova. Dále pak přilehlé příjezdové komunikace - Řipská a prostor komunikací Karlova náměstí. Vlastní dopravní uzávěra proběhne v maximálním rozsahu od 5:00 do 24:00 dne 17. 9. 2011. Užitím svislého dopravního značení B1 - zákaz vjezdu bude zamezen vjezd do oblasti. Na území města bude vyznačena objízdná trasa.

Vzhledem k faktu, že nedojde k celkové uzávěře prostoru náměstí a mostu, tak lze počítat s obousměrným provozem v ulici Nerudova. Do cca 10:00 hod. zde budou asistovat
(a případně usměrňovat provoz) hlídky MěP. Poté bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením umístěným v ulicích Riegrova, Jungmanova a dále při výjezdu z náměstí. Půjde o tři navzájem propojená světelná signalizační zařízení, která budou řízena v intervalu 20 s zelená a 40 s červená. Součástí řízení bude i oranžová mezifáze v délce 3 s. Vždy pojede pouze jeden směr jízdy. Do ulice Rvačov nebude zamezen vjezd, naopak tato ulice bude sloužit pro příjezd k parkovišti v Havlíčkově ulici.

S pozdravem,
Martin Müller
velitel městské policie

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting