Kanoe.cz

Vyhlášení ČP a "Vodácké veselí"

Svaz vodáků České republiky zve všechny na Slavnostní vyhlášení Českého poháru v raftingu 2004 a "Vodácké veselí", které se uskuteční 20.11.2004 v Obecní restauraci v Želivu.

Svaz vodáků České republiky

U Pergamenky 3
170 00  Praha  7
 
Datum: 25.10.2004
 

POZVÁNKA

NA VYHLÁŠENÍ ČP POHÁRU A "VODÁCKÉ VESELÍ

 

Ahoj vodáčtí kamarádi,

Dovolte, abychom Vás všechny, kteří máte zájem, pozvali na slavnostní vyhlášení Českého poháru a na "VODÁCKÉ VESELÍ"

Rok se s rokem sešel, vodácká sezóna je v tahu a Želiv opět osiřel. Letošní sezóna byla úspěšná stejně jako ty předešlé a vítězové Českého poháru se už třesou na hodnotné ocenění jejich celoročního úsilí. Pojďte nám pomoci s jejich oceněním.

Slavnostní vyhlášení ČP a Vodácké veselí se bude konat dne 20.11.od 19,00 hod.- do 21.11.2004 v Obecní restauraci v Želivu.
 
Vezměte si sebou dobrou náladu, hudební nástroje a o ostatní se už jistě postaráme sami.
 
Ubytování si můžete zajistit v :
1. VOS Želivka Vřesník, ubytovna je vzdálená od restaurace cca 3 km, (to je stejná ubytovna, kde jsme byli ubytováni v loňském roce)
Cena za ubytování je v budově  190,- Kč, chatkách 120,- Kč
ubytování lze zajistit na tel. čísle 565581168
2. Penzion Trnávka
cena za ubytování je 350,- Kč včetně snídaně
ubytování lze zajistit na tel. čísle 565581217 nebo  602373607
3. Rekreační středisko Muller (dříve rekreační středisko Metrostavu)
Cena ubytování je 480,- Kč včetně snídaně
Ubytování lze zajistit na tel.čísle 565581026 nebo 565581086
4. Hotel Kocanda
Cena ubytování je 150,- Kč
Ubytování lze zajistit na telefonním čísle svazu 266722223 nebo 603524163
 
 
AHOJ, těšíme se na Vás !!!
 
Za Svaz vodáků ČR
 
Hanka  Heralová
tajemnice svazu

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting