Kanoe.cz

3. ČP ve sjezdu R4 a závody R6 - Labe

Prosím, nešiřte fámy o nekonání závodů SVoČR v raftingu na Labi a řiďte se pokyny platných propozic. Časové a místní upřesnění závodů sdělí všem přihlášeným pořadatel nejpozději na poradě v sobotu ráno na parkovišti v Herlíkovicích.

Vláda ČR na svém zasedání dne 12.4.2006 udělila výjimku z ochranných podmínek KRNAP pro tradiční závody Českého poháru ve slalomu a sjezdu na řece Labi dle žádosti předložené dne 28.11.2005.
Současně v bodě II uvádí : nepovoluje se rozšíření závodů o rafting.

Po včerejších a dnešních dlouhých rozhovorech s odpovědnými předkladateli návrhu Usnesení vlády č. 422 je situace takováto:
Jak MŽP odbor zvláště chráněných oblastí krajiny , tak odpovědní pracovníci státní správy KRNAP jsou si vědomi, že špatně pochopili znění žádosti , ve které se proti loňskému roku navíc objevilo slůvko rafting. Jsou srozuměni s tím, že závody budou probíhat v takové míře a složení kategorií, jako v loňském roce, tedy že se nejedná o žádné další rozšíření  závodů.

Poslední krok k legalizaci závodů kategorie R4 - tedy raftingu a R6 udělá pověřený pořadatel SVoČR - Zbyněk Netopil  v pondělí 24.dubna dohodou s vedoucím terénní služby KRNAP Vrchlabí. Ostatní kroky podnikají pořadatelé ČSK DV a SVoČR ve vzájemném kontaktu.

Současně upozorňuji vodáckou veřejnost , že hranice KRNAP přetínají řeku Labe po koruně jezu nad Herlíkovicemi , který je v současné době v opravě.
Jízda na lodích neoznačených platným startovním číslem nad tímto jezem odporuje návštěvnímu řádu KRNAP a výjimce podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazů uvedených v § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, konkrétně ze zákazu pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting