Kanoe.cz

Standa končí ve vedení raftingu, kam se bude rafting dále vyvíjet?

Standa Hájek ukončí 20. října na konferenci Svazu vodáků ČR v Želivi svou více než osmiletou činnost ve funkci Předsedy rady raftingu SVOČR a ten den se dozvíme, kdo bude jeho nástupcem. Současně bude zvolena nová Rada raftingu, která bude následující čtyři roky určovat, jakým směrem se bude ubírat český rafting a současně se bude snažit prosadit český názor na to, jak by měl probíhat vývoj raftingu v Evropě a ve světě. Pokud vám není budoucí vývoj raftingu v ČR úplně lhostejný, věnujte pozornost následujícím řádkům.

Standa detailně popsal současný stav raftingu v ČR a ve světě včetně rozhodovacích procedur a ekonomických souvislostí ve zprávě Kam dál, rafťáci? Na následujících řádcích si můžete přečíst výcuc z této zprávy, ZDE si můžete přečíst článek o tom, proč se zajímat o volbu členů Rady raftingu. Tento článek rovněž vychází ze Standovy zprávy.

Osvícený diktátor s vizí

Během svého osmiletého období ve funkci předsedy RR zanechal Standa Hájek ve světě raftingu stopu velmi výraznou. Vtiskl závodnímu raftingu v ČR směr a koncepci, velkým písmem je podepsán pod světovým šampionátem na vltavských Čertových proudech pod Lipenskou přehradou v roce 2003, jeho iniciativa pomáhala rozbíhat Evropské poháry... Svou vizi a koncepci neváhal během svého předsednictví prosazovat i mírně diktátorskými metodami, nicméně faktem je, že RR efektivně pracovala a směřovala vývoj raftingu kupředu.

Standovým krédem bylo, že rafting musí být sport i zábava. Snažil se hájit zájmy všech raftařů bez rozdílu, aby všichni závodili se všemi a všichni museli dodržovat stejná pravidla za stejné výhody. Prosazoval, aby se reprezentace vybírala z posádek, které se raftingu věnují po celý rok.

Díky spolupráci s Gumotexem se podařilo RR během uplynulých osmi let zajistit dostatek člunů "šestek" pro všechny oddíly. Česká republika tak dnes může jako jediná země v Evropě poskytnout dostatečný počet stejných člunů kategorie R6 pro akci typu EP, ME či MS. Tuto výhodu se při jednání s pořadateli snaží vyměnit za výhody pro všechny české posádky, které na závod přijedou.

Za osm let se závody změnily, stejně jako se změnila celá společnost. Stoupá výkonnostní kvalita posádek a lidé se chtějí na závodech především bavit. „Dřívější vodácké párty u kytary vystřídala reprodukovaná hudba nebo koncerty kapel, aktivní tvorba zábavy jednotlivými účastníky tak ustoupila do pozadí. Ale takový je trend, těžko vybírat, co by bylo lepší nebo horší. Hlavní je, že se na závody lidé těší a jezdí tam za sportem, zábavou a pohodovou atmosférou."

Kam dál: Příroda, nebo komerce?

Standa rafting pomáhal rozjet určitým směrem, jak se však tento sport bude rozvíjet dál v celosvětovém měřítku, je dnes obtížné s jistotou určit. Nutno říci, že propracovaný systém závodů v ČR je ve světě ojedinělý. Tam se jednou či dvakrát do roka se sejdou guidové nebo raftové společnosti, aby spolu změřili síly ve sjezdu a pokud možno také v dalších IRF disciplínách, které jsou místně odlišné. Čas od času některý z pořadatelů pošle svoje propozice do světa a snaží se získat mezinárodní účast na svůj závod. Tyto závody jsou pak základem pro plánované světové poháry nebo jsou předskokanem budoucích mistrovství kontinentů či světa.

Jako v každém sportu i v raftingu je mnoho názorů a sjednotit směr jakým by se měl rafting dát není jednoduché. Rozpětí diskuzí v IRF je obrovské - od návratu do hlubokých a divokých nepřístupných údolí až po kanálové mediálně propagované závody směřující k olympiádě. Podle výhledového plánu by se měl rafting snažit vstoupit do olympismu v roce 2016, kdy by ovšem měl mít tak asi 78 členských zemí. Na celosvětovém kongresu IRF v Koreji před několika týdny byl schválen plán na tzv. „Olympic class“ kategorii, tedy rafting na umělých kanálech. Tedy opět svět objevil něco, co v Čechách funguje již mnoho let.

„Za sebe musím říct, že jsem odpůrcem cesty k olympijskému hnutí, považuji tuto cestu za cestu komerce do kanálového závodění a odchod z romantických údolí, kde burácejí peřeje a závodníci se třesou o své životy víc než o průjezd protivodnou brankou,“ uvádí svůj názor Standa Hájek. „Když dnes mluvíme o MS na řekách Futaleufu, Gauly, Čerťácích, Quijos, závodníkům se vybaví chvíle, kdy byli rádi, že sedí ještě ve člunu a neplavou kolem něho. Kdy nemohli již vydržet sedět a na rukou vyskočily krvavé mozoly po hodině dřiny v peřejích a mělčinách. Když si však řeknu Augsburg, Čunovo, Troja, Trnávka, vybaví se mi jen o kolik centimetrů jsem netrefil ideální stopu.

Anketa mezi členy RR

V RR pracovalo se Standou celkem šest kolegů, polovina z nich odpověděla na anketu, která měla zmapovat jejich názory na jeho působení v čele českého raftingu a vývoj v následujících letech.

Anketa

 1. Jak bys zhodnotil osmileté Standovo působení ve funkci předsedy RR?
 2. Co se mu podle tebe nejvíce podařilo?
 3. Co bys mu nejvíce vytknul?
 4. Představ si, že jsi předsedou RR na další čtyři roky. Jaké změny bys chtěl prosadit?
 5. Budeš kandidovat na předsedu RR, případně kdo by byl podle tvého názoru nejlepší předseda?

Karel Harbáček

  1.+2. vnesl do RR řád a pořádek, dokázal alespoň částečně rozdělit pravomoci a pomohl k rozhýbání závodění raftů u nás i v Evropě
  3. v některých jednotlivostech byl až příliš "nadstranický" a někteří lidé toho i dokázali zneužít
  4. vyhodil bych z rady ty, kteří v RR hájí pouze své osobní zájmy a nikoli zájmy rozvoje raftingu u nás jako celku
  5. na předsedu RR asi ne, svůj hlas bych dal Martinu Procházkovi z M.Boleslavi


Zbyněk Netopil

 1. Převážně kladně
 2. Dát raftingu v Čechách systém a řád
 3. Nejvíc nic, drobné nedostatky pramení z různosti názorů na závodní rafting
 4. Změny v systému nominací na MS a ME, z toho vyplývá spousta změn
 5. Ani náhodou, navrhoval bych někoho mimo trojúhelník Hájci-Troja-WD, tedy určitě mimopražského - vychází mi Martin Procházka nebo Vráťa Šembera. Nejlepší by bylo asi setrvání Standy dál...

Vráťa Šembera

 1. Standa je přesně ten člověk, kterého před osmi lety český rafting potřeboval. A dostal ho...
 2. Pod jeho vedením český rafting předběhl dobu a svět - dostal totiž řád a systém
 3. Despocii - ale bez ní by to nešlo... Ale vážně - od Standy se liším v názoru na případné zařazení raftingu do olympijského hnutí, tedy mezi olympijské sporty. Zpočátku jsme se také přeli o důležitost role rozhodčích v závodním raftingu. Jeho názor, že "ideální počet rozhodčích je jeden rohodčí na povodí" jsem pochopitelně nemohl akceptovat. Ovšem je třeba dodat, že v tomto ohledu se mi za osm let podařilo Standu značně "obrousit" a dnes není problém prosadit rozumné požadavky v oblasti rozhodčích.
 4. Nemám tyhle ambice. Popravdě řečeno není v zásadních věcech co měnit, spíše je na co navazovat - a to je nesmírně důležité.
 5. Kdo by byl nejlepší předseda? No, to bych, také rád věděl... Ale je pravdou, že Rada raftingu se stala dělným týmem. Vykrystalizovaly zde osobnosti, které jsou schopny rafting dál vést, které mají ideu a také představu, jak tuto ideu naplnit. Ale po Standově "sebezničujícím" a obětavém přístupu to bude mít každý dost těžké. Spoustu z nás má na celou řadu věcí názory odlišné od Standových (vzpomeňte třeba na usmiřující zasedání rady v Písečné u Žamberka v lednu 2006), ovšem i největší oponenti Standova působení v čele českého raftingu určitě nepochybují - Standa je obětavec a srdcař. V dobrém i špatném...

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting