Kanoe.cz

Dopisy - financování sportu

 

Vážení představitelé členských svazů,
vážení přátelé,
posílám vám dopisy předsedy “Sdružení” JUDr. Ing. Zdeňka Ertla elektronickou poštou, které obdržíte také v originálu poštou klasickou. Z textu dopisů je zřejmé, že z iniciativy Českého olympijského výboru, Českého svazu tělesné výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR a Sokola vznikl dopis všem představitelům měst a obcí ve věci rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her v souladu s novelou zákona č.202/1990 Sb., jak je konkretizováno v přiložených dopisech.
S přihlédnutím k tomu, že naše členské svazy mají své kluby přímo v konkrétních městech a obcích bez mezičlánků, jako je tomu v jiných střešních organizacích, tak plná tíha využití tohoto procesu závisí na vedení členských svazů, do jaké míry dokáží motivovat své kluby k žádostem o získání finančních prostředků od městských a obecních úřadů. Ve druhém dopise je uveden vzor žádosti k projednání, oslovení starostů, primátorů, náměstků pro sport k získání financí na podporu sportu. Zde bych vás rád požádal o pozorné posouzení, zda formulovaná ŽÁDOST plně obsahuje strukturu přímé podpory sportu, případně ji dle svých specifických sportovních aktivit upravte či doplňte a až pak distribuujte svým klubům! V hlavním dopise jsem uveden jako zástupce “Sdružení” v rámci telefonické podpory. Pokusím se tuto funkci v případě, že se na mne obrátíte vy či zástupci klubů, co nejlépe zvládnout.

 


Vážení přátelé,
vážení představitelé členských svazů.
obdrželi jsme Odhad dopadu novely zákona 202/1990 Sb. a souvisejících zákonů 458/2011 Sb. na příjmy obcí v Exelu ve formátu A 4 na stojato. Uvedené sledované hodnoty byly na 3 listech vedle sebe, což bylo zjevně nepřehledné a představovalo to celkem 273 stran A 4 na stojato. Také chyběl celkový součet hodnot v jednotlivých sloupcích, které jsou uvedeny v tisících. K úspoře vašeho času jsem provedl celkový součet v uvedených sloupcích a upravil tabulku tak, aby sledované údaje v tabulce nebyly na 3 listech, ale na jednom A 4 na ležato. Tím se zlepšil přehled údajů a zmenšil se počet stran ze 273 na 138.
Věřím, že vám dodané a dokončené (úprava) podklady plně využijete a co nejdříve postoupíte vašim klubům, aby měli představu, s jak asi velkou finanční částku obce získají dle výše uvedených zákonů.

S pozdravem

Dr. Rudolf Košťál
koordinátor organizační oblasti
Sdružení sportovních svazů ČR
U Pergamenky č.3/1511
tel. 220 801 451
mob. 732351911Dopis představitelům

Dopis vzor kluby

Dopisy financování sportu

Dopady novely

 

 

 

Mistrovství světa R4 - rafting

Mistrovství Evropy - rafting

Logo ERC 2015 BiH 300x225

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting