Kanoe.cz

Co je KANOEPOLO?

Co je kanoepolo a jak se hraje.

Co je to kanoepolo
Český název KANOEPOLO vychází z němčiny (Kanu polo), angličtiny (Canoe polo) a holandštiny (Kano polo). Ovšem z technického hlediska by byl správnější název Kajak polo, protože hráči se pohybují na kajacích. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o vodní míčový sport. Hraje se na hřišti (vodní ploše) s poměrem stran 3 : 2, nejčastěji o rozměrech 30 x 20 metrů, což je stejná velikost hřiště jako pro vodní pólo.

Družstvo tvoří pět hráčů, kteří se pohybují na speciálních malých a obratných kajacích a snaží se dopravit míč (totožný s míčem na vodní pólo) do soupeřovy branky. Branky jsou vlastně otevřené rámy o rozměrech 1 x 1,5 m a jsou zavěšené ve dvoumetrové výšce nad vodní hladinou. Hraje se dvakrát deset minut s tříminutovou přestávkou. Hráč je povinen mít plovací vestu s číslem, helmu s krytem obličeje (s mřížkou) a samozřejmě l oď patřičných rozměrů a tvarů s gumovými nárazníky (bumpry). Míč se může házet nebo přihrávat pádlem nebo rukou. Stejně jako v basketbalu nebo v házené zde existují tzv. "kroky", to v praxi znamená, že není možné si míč položit před sebe na loď a jet.

Podle pravidel smí hráč držet míč maximálně pět sekund, což značně urychluje hru. Vítězí to družstvo, které vstřelí více branek. Hra svým rychlým spádem připomíná hokej, proto také pětičlenné družstvo může střídat vyčerpané hráče i v průběhu hry. Rychlé změny herních situací jsou divácky velmi atraktivní. Působivé jsou i speciální techniky jako házení míče pádlem, hra tělem, eskymování s balonem bez pádla a jiné "fígle". V současnosti se hraje KANOEPOLO ve více než dvaceti zemích světa. Světová špička jsou Australané, Francouzi, Angličané, Švýcaři a Němci. V řadě zemí západní Evropy se hrají ligové soutěže. V průběhu celého roku jsou pořádány četné mezinárodní turnaje, jejichž se účastní národní nebo klubové týmy různých kategorií.

Jako sport spadá KANOEPOLO pod Mezinárodní kanoistickou federaci INTERNATIONAL CANOE FEDERATION (ICF). Na rozdíl od západoevropských zemí, kde má KANOEPOLO velice slušné zázemí a členskou základnu, máme u nás pouze jeden aktivní klub KP Praha.

Historie kanoepola
Kanoepolo vzniklo ve dvacátých letech dvacátého století v německém Essenu.Ve své rané formě se kanoepolo hrálo na hřišti, které velikostí odpovídalo fotbalovému a na fotbalové branky. Používané kajaky měly délku 4.5 metru a doba jednoho poločasu byla 40 minut.

Kanoepolo se začalo šířit do ostatních zemí. Během svého vývoje v jednotlivých státech (především v Evropě a v Austrálii) však docházelo v pravidlech kanoepola k řadě změn. Na začátku osmdesátých let tak byla na světě celá řada různých verzí kanoepola, že se organizace ICF rozhodla svolat shromáždění, které by zkombinovalo všechna různá pravidla do jedněch všeobecných.

Tato pravidla byla poprvé použita na Světovém poháru v Duisburgu v roce 1987, kde se kanoepolo hrálo jako ukázkový sport.

Tato pravidla s drobnými obměnami platí i v současné době.

MS Syracusy - kanoepolo

logo kanoepolo ms2016

Rubriky kanoepolo

 

Facebook Kanoepolo CZ