NZ juniorů a do 23 let, II.ČP mládeže Račice 3. až 5. června

Startovní listina ZDE

Pro závodníky do 23 let a juniory se jedná o nominační závod na MEJ a ME do 23 let. Za dospělé závodí pouze závodníci do 23 let. Pro dorost a žactvo se jedná o závod České poháru mládeže. Přihlášky do pondělí 30. 5. do 24:00 !   Benjamínci a benjamínky nezávodí vůbec!  Předběžný časový  pořad ZDE

V kategoriích žactva (13 – 14 let) bude povolen start závodníků ze Slovenska. Při sestavování žebříčků SCM a ČP mládeže se body za jejich umístění nepočítají a posunují se dál na českého závodníka.

Závodí se podle Pravidel 2022 - Pravidla ZDE

Přílohy pravidel ZDE

Upozornění na změny pro rok 2022:

Článek 5.5.5. na straně 10 řeší problematiku počtu lodí, které budou kontrolovány na váze při jednotlivých jízdách na závodech v Račicích a způsob informace pro závodníky o ukončení výběru a tím možnosti (pokud nejsou označeni k vážení) opustit cílový prostor.

5.5.5.      Lodě jsou kontrolovány po dojetí jízdy. Není-li vrchním rozhodčím na poradě vedoucích družstev stanoveno jinak, musí se všechny lodě po průjezdu cílem zdržovat pod cílovou linií, dokud nejsou lodě z dané jízdy vyzvány rozhodčím ke kontrole. To znamená, že žádná z posádek nesmí do té doby opustit loď a musí být stále v dohledu rozhodčích v cíli.

Při hlavních domácích závodech (závody ČP mládeže a Nominační závody) budou v každé jízdě kontrolovány maximálně 2 lodě. Jejich čísla budou vyvěšena na informační tabuli v prostoru vážení bezprostředně po ukončení závodu.

Doba, kdy jsou lodě povinné zdržovat se po průjezdu cílem v prostoru pod cílovou linií v dohledu rozhodčích, končí v okamžiku, kdy na informační tabuli budou vyvěšeny dvě čísla.

V případě, že bude ke kontrole vyzván menší počet lodí (jedna nebo žádná), musí být na informační tabuli místo čísel lodí vyvěšeno/vyvěšena čísla X.

Článek 14.6. na straně 19 upravuje způsob napomínání a diskvalifikací při chybném startu na krátkých tratích.

V minulosti jsme na hlavních závodech používali dvě varianty. Variantu mezinárodní (při nominačních závodech) a variantu domácí (při ostatních závodech). Od letošního roku se bude používat při všech startech jedna (mezinárodní) varianta. Znamená to, že každá loď má možnost jednoho chybného startu. Diskvalifikována bude až po svém druhém chybném startu. Zde pozor, startér může po chybném startu napomenou i více lodí nebo i celé závodní pole.

16.1.1.Při závodech pořádaných ČSK (závody Českého poháru a Nominační závody) bude od 1.4.2022 používáno pouze jedno („mezinárodní“) pravidlo o diskvalifikaci při chybném startu.
16.1.2.V případě druhého chybného startu nebo druhého napomenutí závodníků/posádek ve stejné jízdě bude loď diskvalifikována ze závodu a musí okamžitě opustit prostor startu a závodní dráhy.
16.1.3.Při závodech v maratónu se závodník, který začne pádlovat před povelem „GO“, dopouští chybného startu a bude napomenut. Start se opakuje. Za druhý chybný start bude penalizován 30 sekundami.  Za třetí chybný start bude diskvalifikován

Článek 24 na straně 22 upravuje práva reprezentačního trenéra při nominačních závodech.

24.1.1.Reprezentační trenér je osoba zodpovědná za reprezentační družstvo ČR. Pro rok 2022 je reprezentačním trenérem seniorského i juniorského družstva (včetně družstva do 23 let) Mgr. Pavel Hottmar. Reprezentačním trenérem maratónského družstva je Mgr. Tomáš Ježek.
24.1.2.Při hlavních domácích závodech (závody Českého poháru a Nominační závody) je reprezentační trenér oficiálním činovníkem závodu.
24.1.3.V závodech a disciplínách, které se týkají konkrétních nominací na další mezinárodní závody má následující zvláštní pravomoci:

Přihlásit přímo jednotlivce nebo posádku (a to i dodatečně – po uzavření přihlášek). Přihláška reprezentačního trenéra má přednost před přihláškami oddílů/klubů.

Měnit nasazení posádek do jednotlivých drah.

Je-li diskvalifikován (váha, porušení pravidel na trati, chybný start, zvrhnutí atd.) závodník, jehož výkon a výsledek může být podkladem pro nominaci na další, mezinárodní závody, může reprezentační trenér zařadit tohoto závodníka zpět do závodu. Oficiální rozhodnutí rozhodčích nebude zrušeno. Další účast tohoto závodníka bude probíhat „mimo soutěž“ (a to i v případě dalších postupových jízd). Nebude uveden v oficiálních výsledcích (jeho umístění a čas bude zaznamenán pouze v „technických“ výsledcích).  

24.1.4. Všechny výše uvedené kroky musí být předem oznámeny vrchnímu rozhodčímu.

 

Přihláška na závody – přechod na „novou“ databázi ČSK

Přihlášku na hlavní domácí závody budou oddíly zpracovávat stejným způsobem jako v minulém roce. Na závodech budou odevzdávat originál přihlášky včetně doplňujícího textu uvedeného na přihlášce. 

Do doby, než budou v provozu všechny přístupy pro jednotlivé oddíly a odpovědné osoby nebudou vstupovat do databáze „svého“ oddílu za účelem zaznamenání platnosti zdravotní prohlídky, budou muset mít na závodech s sebou písemná potvrzení o zdravotní způsobilosti jednotlivých závodníků.

Pro rok 2022 platí jako potvrzení razítko ve stávajícím papírovém registračním průkaze nebo papírové potvrzení.

Registrační průkazy už nebudou třeba na závod vozit. S výjimkou těch, které budou v letošním roce sloužit jako doklad o zdravotní způsobilosti.

Registrace závodníků – válečných uprchlíků ZDE

Za STK SRK ČSK

Zdeněk Krpata

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;  739 539 483


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout