Kanoe.cz

Materiály ze školení trenérů 2016 - slalom a sjezd

Přehled materiálů ze školení trenérů slalomu a sjezdu z listopadu 2016

Závěrečné práce 2014

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

UK-FTVS Seznam doporučené literatury

  •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu

BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28, ISSN 1213-2101

Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě

BÍLÝ, M., KUBRIČAN, P SÜSS, V. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. Česká kinantropologie. 2009, roč. 13, č.2. s. 19 – 27.