Kanoe.cz

Nabídka pro sportovní svazy, metodické sportovní informace

Knihovna SPORTIS ČSTV průběžně doplňuje svoji databázi o nové metodické sportovní informace. V letech 2003/4 přibylo v databázi cca 1100 nových záznamů o materiálech týkajících se všech oblastí sportu.
Byly vypracovány nové přehledy (rešerše) z databáze, které můžete obdržet v elektronické i tištěné formě. Postupně jsou uveřejňovány i na webové stránce.

436. Atletika výběr překladů (říjen 1994 - prosinec 2002)
436. Atletika výběr překladů (říjen 1994 - prosinec 2002)
437. Volejbal " (leden 1994 - prosinec 2002)
438. Výživa " (leden 1992 - prosinec 2002)
439. Vysokohorský trénink " (leden 1987 - prosinec 2002)
440. Školní tělesná výchova " (leden 1993 - prosinec 2002)
441. Fotbal nepřeložené přírůstky (leden - březen 2003)
442. Atletika " (duben 2002 - duben 2003)
443. Fotbal " (duben - červen 2003)
444. Fotbal přírůstky překladů (leden - červen 2003)
445. Sport pro všechny nepřeložené přírůstky (červenec 2002 - srpen 2003)
446. Dopink " "
447. Sportovní trénink (obecně) " "
448. Silový trénink " "
449. Atletika " (květen - srpen 2003)
450. Senioři nepřeložené články (leden 1991 - srpen 2003)
451. Životní prostředí, ekologie " "
452. Sport pro všechny přehled překladů "
453. Dopink " "
454. Senioři " "
455. Seznam překladů (duben 2002 - srpen 2003)
456. Chlad - aklimatizace vše (1987 - 2003)
457. Fotbal přírůstky překladů (červenec - prosinec 2003)
458. Fotbal nepřeložené přírůstky "
459. Teplo - aklimatizace nepřeložené články (1990 - 2003)
460. Teplo - aklimatizace přehled překladů (1987 - 2003)
461. Regenerace, strečink nepřeložené přírůstky (červenec 2002 - březen 2004)
462. Strečink přehled překladů (leden 1987 - březen 2004)
463. Fotbal nepřeložené přírůstky (leden - červen 2004)
464. Fotbal přírůstky překladů "
465. Seznam překladů (bez fotbalu) (září 2003 - červen 2004)
466. Silový trénink nepřeložené přírůstky (září 2003 - červenec 2004)
467. Silový trénink přírůstky překladů (leden 2003 - červenec 2004)
468. Trenér nepřeložené přírůstky (duben 2000 - prosinec 2004)
469. Trenér výběr překladů (1987 - 2004)
470. Fotbal nepřeložené přírůstky (červenec - prosinec 2004)
471. Fotbal přírůstky překladů "
472. Atletika nepřeložené přírůstky (září 2003 - prosinec 2004)
473. Mentální trénink, mozek nepřeložené články (1990 - 2004)
474. Mentální trénink, mozek přeložené články (1987 - 2004)

 • Věnujte pozornost Knihovnímu řádu (na webové stránce, v budově ČSTV na panelu nebo v knihovně) a zaregistrujte se ve SPORTISu.
 • Na základě objednávky osobní, písemné či telefonické Vám potom vytvoříme jakýkoliv přehled materiálů uložených ve SPORTISu . Sdělte nám, co Vás zajímá, a obratem obdržíte odpověď, zda a co k danému tématu můžeme nabídnout.
 • Články v tištěné podobě můžete studovat v knihovně a v rozmnožovně v budově ČSTV si můžete nechat zhotovit jejich kopii.
 • Na základě objednávky osobní, písemné či telefonické Vám potom vytvoříme jakýkoliv přehled materiálů uložených ve SPORTISu . Sdělte nám, co Vás zajímá, a obratem obdržíte odpověď, zda a co k danému tématu můžeme nabídnout.
 • Články v tištěné podobě můžete studovat v knihovně a v rozmnožovně v budově ČSTV si můžete nechat zhotovit jejich kopii.


  Knihovna SPORTIS ČSTV, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
  Tel.: 233 017 315, 603 646 315; fax ČSTV: 233 358 467
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Knihovna SPORTIS ČSTV, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
  Tel.: 233 017 315, 603 646 315; fax ČSTV: 233 358 467
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  www.cstv.cz (zdroj informací pro Vás - pro odbornou veřejnost)