Kanoe.cz

Školení trenérů III. třídy

Uskuteční se ve dnech 26.11. a 27.11.2005 v klubovně loděnice Sparta Praha v Praze v Bráníku. (dosud se řádně přihlásilo 17 zájemců).
začátek školení v sobotu 26.11. v 9:00 hodin
předpokládané ukončení přednášek v neděli 27.11. okolo 18:00

Program školení: So 9:00 – 10:00 Tech. pádlování na kanoi M.Doktor
10:00 – 11:00 Anatomie MUDr. Mrázková
11:00 – 12:00 Výživa a Doping MUDr. Martinča
12:00 – 12:15 Bezpečnost Mareš
12:15 – 13:00 První pomoc MUDr. Martinča
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 15:00 Fyziologie MUDr. Heller
15:00 – 16:00 Diagnostika a testování MUDr. Heller
16:00 – 17:00 Historie a pravidla Mgr. Boháč
17:00 – 18:30 Tech. pádlování na kajaku Mareš

Ne 9:00 – 10:00 Psychologie sportu Mgr. Dastlík
10:00 – 11:30 Kompenzační cvičení doc. Hošková
11:30 – 12:30 Sportovní trénink Mareš
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 14:30 Silová příprava P. Fuksa
14:30 – 15:30 Rychlostní příprava P. Hottmar
15:30 – 16:30 Vytrvalostní příprava P. Bednář
16:30 – 18:00 Plánování tréninku Mareš

Případná změna pořadí přednášek je v kompetenci vedoucího školení.

Cena kurzu: 1150,- Kč, v této částce je zahrnuto: odměny lektorům, studijní materiály, pronájmy prostor a 2 x oběd.
Úhrada: přiloženou složenkou, nebo převodem na účet 1717107504/0600, nebo úhradou na místě při prezenci. Při prezenci nutno předložit ústřižek o zaplacení, nebo kopii příkazu k platbě.

Součástí kurzu je praktická ukázka kompenzačních cvičení s nácvikem (doc. Hošková). Z toho důvodu je třeba mít s sebou karimatku, či jinou cvičební podložku a oblečení vhodné pro pohyb.

Termín vykonání zkušebních testů bude oznámen dodatečně a zveřejněn na www.kanoe.cz.

Jan Mareš Petr Mokrý
vedoucí kurzu sekretář ČSK