Kanoe.cz

Plán doškolování trenérů

Plán doškolování trenérů - rychlost
Výhled do roku 2012

Plán doškolování trenérů rychlostní kanoistiky

rok 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
III. třída  
Otevřít školení trenérů III.tř.
Organizuje ČSK
     
Otevřít školení trenérů III.tř.
Organizuje ČSK
   
II. třída
Otevřít školení trenérů II.tř.
Organizuje ČSK
     
Otevřít školení trenérů II.tř.
Organizuje ČSK
     
 
 
 
 
 
I. třída
   
Otevřít
dvouletouTŠ
I.tř.
Organizuje FTVS+ČSK
Ukončení
   
Otevřít
dvouletouTŠ
I.tř.
Organizuje FTVS+ČSK
Ukončení
 
Diplom.
trenéři
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
 

Podmínky pro získání kvalifikační třídy trenérů

 
III. třídu získá člen ČSK
a)
Absolvent školení trenérů III. třídy organizovaného ČSK,
b)
Absolvent sportovního gymnasia s maturitou , který úspěšně složil závěrečné zkoušky v rámci školení trenérů III.třídy,
c)
Absolvent pedagogické fakulty – obor tělesná výchova, s tříletou praxí v kanoistice,
 
 
II. třídu – licence B získá člen ČSK
a)
Absolvent školení trenérů II. třídy organizovaného FTVS a ČSK - podmínkou zařazení do školení je licence trenéra III. třídy a 2 roky trenérské praxe,
b)
Absolvent pedagogické fakulty – obor tělesná výchova, který úspěšně složil závěrečné zkoušky v rámci školení trenérů II. třídy,
 
 
I.třídu – licence A získá člen ČSK - včetně vydání Osvědčení o získané kvalifikaci ve čtyřech jazykových mutacích, jehož platnost je uznávána
i v zahraničí.
a)
Absolvent dvouleté trenérské školy organizované FTVS a ČSK.
Podmínkou přijetí ke studiu je - středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
- trenérská kvalifikace - II. třída – licence B
- dva roky praxe
b)
Absolvent řádného dvouoborového studia FTVS, (odborná část studia je zajišťována lektory ČSK)
 
 
Diplomovaný trenér - včetně vydání Osvědčení o získané kvalifikaci ve čtyřech jazykových mutacích, jehož platnost je uznávána i v zahraničí.
 
a)
Absolvent řádného jednooborového studia FTVS, specializace kanoistika