Kanoe.cz

Školení trenérů rychlostní kanoistiky

Téměř 3 desítky trenérů absolvovaly vzdělávací "nalévárnu", která jim kromě lepších znalostí potřebných pro trenérskou činnost usnadňuje uplatnění v systému sportovních středisek mládeže, Sportovního centra mládeže a resortních sportovních center. Kromě části školení specializovaného na kanoistiku museli zájemci o licenci B úspěšně absolvovat také kurz obecných znalostí, buď na VOŠ ČSTV nebo na FTVS UK.

Na speciální část se podařilo zajistit přednášky renomovaných odborníků:

PhDr. Vladimír Janák, CSc., PhDr. Martin Doktor, Mgr. Tomáš Ježek, Mgr. Jan Mareš, MuDr. Hanka Charvátová, Mgr. Pavel Hottmar, Jan Štěrba, Mgr.Ladislav Souček, Mgr. Zdeněk Krpata, Mgr. Jan Boháč

Přednášejícím patří poděkovaní za precizní a zajímavé přednášky, které udržovaly vysokou pozornost posluchačů.

 
 

Seznam účastníků školení trenérů II. tř. v letošním roce, z nichž naprostá většina již splnila všechny podmínky udělení licence:

Adamovská Tereza - SOP, Anton Tomáš, Bach Jan - KAD, Běželová Barbora – JAB, Čadková Anna – KVS, Dufek Pavel – MOD, Hájek Martin –KVS, Hřivna Martin – OLO, Kosíková Tereza – TSE, Kucián Michal – MHP, Kusovský Pavel – MOD, Leština Karel – DUP, Luňáček Jaroslav  ml. – TYN, Luňáčková Lenka - TYN, Luňáčková Petra – TYN, Malý Petr – TYN, Molinari Pavel - POD, Náprstek Petr - DUP, Pelantová Lenka – JAB, Pfoff Jan – POD, Reich Petr – CER, Sobíšková Renata – SPA, Stejskal Václav – ZAM, Švábová Renata – OLO, Synek Petr – SOP, Šotolová Markéta – KVS

Školení se rovněž účastnili studenti specializace kanoistiky - magisterského studia na FTVS a někteří další trenéři se zájmem o některé z přednášek. Části semináře se na doporučení hlavního trenéra RDS zúčastnili trenéři rezortních sportovních center (VSC a ASC).

 

V případě dostatečného počtu zájemců se uskuteční školení trenérů III.třídy (licence C) na přelomu roku 2011 a 2012.