Kanoe.cz

Seminář trenérů - rychlost

Český svaz kanoistů Vás zve na seminář trenérů, který se uskuteční v pondělí 24.1. 2005 v 16:00 v budově ČSTV v Praze na Strahově.

Prof. Josef Capoušek vystudoval Universitu J.W. Goethe ve Frankfurtu obor sport a politika.

Od roku 1979 je státním trenérem kanoistiky v Německu, posledních 16 let pracuje jako šéf trenér německého svazu.

Je přímo zodpovědný za výkonnostní skupinu seniorů „A“ a za juniorskou reprezentaci.

Od roku 1989 je trenérem posádky K4 muži,

Německo je kanoistickou velmocí. Od spojení s NDR získali němečtí vodáci 130 medailí na světových soutěžích.

Na OH 1992, 1996, 2004 zvítězilo Německo v bodování národů a v roce 2000 obsadilo 2. místo za Maďarskem.

Za svoji práci obdržel Josef Capoušek v roce 1997 nejvyšší státní vyznamenání - Německý řád za zásluhy o rozvoj sportu.
Petr Mokrý
Sekretář ČSK