Kanoe.cz

Výsledky zkoušek trenérů III. třídy - KR

V závěrečných testech školení trenérů III. třídy uspělo 13 nových trenérů. Opravný termín, pro ty kteří neuspěli, se bude konat v sobotu 20.5.2006 večer v Račicích.

Výsledky testů:

Výborně:   Richtrová 96%, Nobilis 91%

Velmi dobře: Dufek 87%, Kučera 87%, Termer 83%, Melich 83%

Dobře: Reich 79%, Exler 79%, Zemanová 79%, Paďour 75%, Mlezivová 75%, Marisko 71%, Mohaupt 71%

Ostatní neuspěli.

Všichni trenéři, kteří úspěšně vykonali závěrečné testy, si dodají své registrační průkazy k zaznamenání své trenérské třídy p. Baďurovi na svaz.