Kanoe.cz

Přírodní rezervace "Čerťáky" pro vodáky???

Pro vodáky je v manipuačním řádu přehrady Lipno vyčleněno pár tisíc kubíků vody. Jen malé procento příznivců divoké vody však vědělo a ví, že pod Loučovicemi projíždějí Národní přírodní rezervací Čertova stěna - Luč, kam je přístup pouze po značených turistických stezkách.

Je jaro, sníh taje a tak se začínáme plánovat kam na vodu v roce 2005. Každoročním tahákem jsou Čerťáky. Množství vodáků nejen z Čech využívá závodů ČSK DV (v roce 2003 SVoČR), pro které je v manipulačním řádu přehrady Lipna vyčleněno pár stovek tisíc m3 vody.
 
Jen malé procento příznivců divoké vody však vědělo a ví, že pod Loučovicemi projíždějí Národní přírodní rezervací, kam je přístup pouze po značených turistických stezkách. Nic nepomůže argumentace o vodní cestě apod. Až do listopadu 2004 se toto území týkalo asi 800 m toku Vltavy v oblasti tzv. Schodů. Každý, kdo v tomto úseku projížděl či vystupoval na břeh tedy jednal protizákonně ať vědomě či ne. Od roku 2003 se snažil SvoČR  o dohodu žádostí o výjimku z ochranných podmínek NPR. V roce 2004 byla udělena až po mediální přestřelce s ekologickými aktivistkami a za velké podpory místních zastupitelstev. Pod přísnou kontrolou Inspekce ŽP pak proběhl závod v naprostém klidu  a nebýt diskuzí se samozvanými záchranáři patřícími k cestovní agentuře, mohly být orgány ČIŽP se zabezpečením ochrany přírody v oblasti spokojeny.
V listopadu 2004 však na návrh AOPK ustavilo Ministerstvo ŽP nové hranice Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Lúč . Tato vyhláška č. 574 Sb ze dne 4.11.2004 stanovuje nové hranice NPR a to pro vodáky velmi nepříznivě – na cca 2400 m toku. A tak se do NPR dostala také škvíra , pomníček Péti Šarocha, šupna, prostě celé okolí Vltavy od jezu v Loučovicích (U Baloga) až po cca 800 m za Čertovu stěnu.
 
SvoČR prokázal, že svoje závody zabezpečit dokáže a tak i letos požádal o výjimku z ochranných podmínek na průjezd přes NPR. Správce NPR – CHKO Blanský les – svolal velkou schůzku na 2. březen 2005.
 
Zde zástupci 12ti organizací a dotčených orgánů řízení 3 hodiny diskutovali o všech problémech s vodáky v této oblasti, o možnostech ochrany přírody a rozvoji vodáckých aktivit na Lipensku. Z pozvaných chyběl jen zástupce ČSK, možná, že alespoň někdo ze sekce vodní turistiky by tu byl vhodný, vždyť nemálo vodáků, které lze potkat pod škvírou je organizováno někde v oddílech VT.
 
K čemu jsme došli:
 
 1. Chybí kvalitní informace o rezervaci a podmínkách pohybu návštěvníků.
 2. Vysoká návštěvnost NPR je i mimo termíny pouštění vody do koryta Vltavy
 3. Problémem jsou nepovolené aktivity cestovních kanceláří a zvyšující se návštěvnost vodáků a jejich doprovodu.
 4. Ani ochranáři , ani Povodí by nemělo nic proti častějšímu vypouštění vody , což by mohlo přinést rozložení zátěže této oblasti na více dní.
 5. CHKO Blanský les by souhlasil s výjimkou z ochraných podmínek NPR , pokud SvoČR  a ostatní zúčastnění zajistí po své linii informovanost co nejširší veřejnosti o existenci NPR a ochranných podmínek a zajistí dohodnutá opatření pro zajištění ochrany přírody nejen během závodu v raftingu.
 6. Dohodnutá opatření:
  • SvoČR vyrobí a rozmístí informace o zákazu vstupu vždy na začátek a konec NPR po obou březích a na vyhlídce nad Čertovkou
  • SvoČR vymezí bučinu na levém břehu červenou páskou jako v roce 2004
  • Starostové obcí V. Brod a Loučovic zajistí kontejner na svoz odpadků, Vyšebrodský Icik Adrenalin klub zajistí roznesení odpadkových košů a nedělní úklid v NPR
  • Policie ČR zajistí bezpečnostní opatření v podobném rozsahu jako v roce 2004.
   (To se bude jednat zejména o zákazech zastavení na krajnici silnice podél Vltavy, omezení vjezdu k myslivně, spojení s pořadateli oficiálních závodů)
Jak vidíte, nejedná se již o nesplnitelné podmínky a zejména bych chtěl zdůraznit pro věčné reptaly, že je domluvena velká míra tolerance v přístupu všech lidí k řece Z LEVÉHO BŘEHU, vodáků i nevodáků, ze strany strážců ochrany přírody.
Je však nutné přestat tahat kajaky po zemi kolem škvíry, prohlížet škvíru z pravého břehu a podnikat tam fotografické výpravy.  Pokud bude nějaký lidumil dělat pod škvírou záchranu, bylo by třeba se s ČIŽP nebo místními ochranáři předem domluvit.
Touto cestou se lze ubírat pomalu kupředu a nebýt pouze štvanou zvěří v zakázaném ráji.
Naše výzva by měla také dolétnout i ke sluchu vodáků, kteří se každý rok úspěšně zraňují a topí v tomto nejúžasnějším úseku Vltavy.  Je to WW V !! Proboha, alespoň si přečtěte některou z příruček pro vodní turistiku v oblasti záchrany a dodržujte alespoň základní pravidla. Lipno se nedá vypnout za minutu a do údolí NPR není žádný přístup pro sanitku ani pohřebák! 
Dnes již snad všechny orgány ekologické i státní vědí, že zamezit sjíždění Čertových proudů by znamenalo je hermeticky uzavřít a to nikdo nechce. Poškození přírody vodáckým národem také není tak hrozné, jak  se zdálo.
Ale pochybnosti o rozumu  a obavy o zdraví vodáků mají všichni. Zejména pak po přečtení článku na internetu typu: Koupil jsem si kajak. Pojede se mnou někdo čerťáky ?
 
Na závěr shrnutí:
OD JEZU V LOUČOVICÍCH JSTE V NPR !!!
NEVSTUPUJTE NA  PRAVÝ BŘEH !!
JSTE PŘESVĚDČENI ŽE NA TO MÁTE ??
 
VYHNĚTE SE DOBĚ ZÁVODŮ V RAFTINGU
viz. propozice na
www.sportovninoviny.cz, www.kanoe.cz, www.rkstan.cz
 
ZA TOTO MALÉ OMEZENÍ (1 HODINA)  VÁM kluby SVoČR – W&D PROSTĚJOV A VYŠEBRODSKÝ ICÍK VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI ÚŘADY ZAJISTÍ: otevření jezu u Baloga, možnost vysedání na louce u zastávky Čertova stěna na levém břehu včetně vjezdu na louku Vaším vozidlem, v sobotu veřejně přístupné WC v cíli, úklid na turistické cestě na konci víkendu, odvoz i vašich odpadků.
 
Ahoj
 
Standa Hájek
Předseda rady raftingu
Svazu vodáků ČR
  

Instagram #czechcanoe

Paddleboarding

thumb logo Cesky pohar 2019

4.-5. 5. Magna Cup Nymburk
18.-19.5. Paddles  Up Seč
1.-2.6. SUP Mácháč
15.-16.6. Paddleboard Fest Brno
3.8. Snowboardel SUP Fest Praha
4.8. Vrané Praha
17.-18.8. MČR Vranovská pláž
11.-12.10. Krumlovský maraton

 

Planet Canoe

Planet Canoe

Časopis vydávaný ICF
aktuálně s Josefem Dostálem
(anglicky)