Kanoe.cz

Komentář k termínové listině ČSK DV 2006 + dopis

Jako odpověď pro některé kritiky termínové listiny ČSK DV pro rok 2006 uveřejňuje Výbor ČSK DV a Závodní komise komentář k sestavení termínové listiny hlavních závodů pro sezónu 2006, tak jak byl zaslán ing. Jiřímu Škrancovi. K dispozici je i dopis J. Škrance. Dnes je přidána i reakce J.Škrance na odpověď. R.Crhy a také odpověď J.Pultery - reprezentačního trenéra RD slalom.

Dopis od Jirky Pultery pro Jirku Škrance

V Praze 4.11.2005
Věc: Diskuse termínová listina 2006

Ahoj Jirko,
Protože se problém  termínů  závodů Českého poháru týká především trenérské rady slalomu, pokusím se reagovat na Tvoje připomínky uvedené v obou dopisech.

Stejně  jako Tobě,  ani mě se nelíbí rozložení závodů Č.P. v příštím roce a můžu Tě ujistit, že jsme do poslední chvíle zvažovali spoustu různých variant, což  myslím popsal ve své odpovědi velmi přesně Ruda Crha .

I když ve svém druhém dopise uvádíš, že nekritizuješ rozhodnutí trenérské rady kdy a jak chce jet nominaci, rád bych uvedl několik hlavních argumentů, proč jsme navrhnuli termíny závodů v uvedené podobě:

 1. nominace slouží výběru A teamu, výběru B teamu a teamu do 23 let pro danou sezonu pro všechny důležité závody/ nejen mistrovství světa/ a pokud má mít tato nominace smysl, musí být ukončena před termínem prvního důležitého závodu, kterým je v příštím roce závod SP v Aténách.. Pokud se podíváš pozorně do termínové listiny 2006 zjistíš, že náš poslední závod nominace se koná přesně týden před odletem do Atén, což je absolutně nejkratší možný čas pro zaslání přihlášek, rezervaci letenek a pod.
 2. Po závodech SP v Aténách následuje SP v Augsburgu a v Seu D´Urgell, potom následuje 1 volný víkend, po kterém odjíždíme na ME do Argentiéres. Všechny výše uvedené skutečnosti uvádím proto, abych Tě  přesvědčil o tom, že termín našich nominačních závodů nevznikl nějakou nesmyslnou svévolí trenérské rady ale, že se jednalo o jediné možné řešení při respektování současného systému, který vychází z toho, že nominační závody jsou součástí závodů Č.P.

V čem se  asi shodneme je to, že  nevidíme podstatu problému v termínech nominačních závodů, ale ve schématu, jak jsou tyto závody organizovány. Proto v zásadě nejsem odpůrcem toho, aby se nominace jela odděleně od závodů Č.P. Pokud by ale k tomu došlo, chci upozornit na následující možné problémy:

 1. V nominaci vybíráme jak jsem uvedl v bodě 1/  9 lodí v každé kategorii, proto minimální počet startujících by musel být 15 resp. na K1m 20 lodí, což je téměř rozsah závodu Č.P.
 2. Mistrovské závody v Č.R. byly v loňském roce dotovány sumou přibližně 1,9 milionu. Z této sumy byla částka 1,5 milionu poskytnuta z dotace, ministerstva školství na reprezentaci jinými slovy z peněz, které jsou určeny pro činnost reprezentačních družstev. V případě, že by reprezentační družstvo organizovalo  svůj vlastní nominační závod, vcelku logicky bych usiloval o to, aby dotace na závody Č.P. ze strany RD byla nižší o částku, která bude zapotřebí na organizaci nominačních závodů. Případný výpadek by se musel pokrýt zvýšeným startovným nebo jiným způsobem příjmu.
 3. Poslední bod je i zároveň otázku k zamyšlení. Pokud uděláme z Č.P. fajnovou zábavu za slušného počasí je zde nebezpečí, že se nám to sice podaří, ale bez účasti našich nejlepších závodníků, protože oni právě budou startovat na závodě v zahraničí, nebo se na tyto závody připravovat.  V tomto bodě bych proto vyzdvihnul velkou vstřícnost závodní komise vůči požadavkům reprezentace, protože její zásluhou se může na většině našich závodů porovnat nadějná juniorka s olympijskou vítězkou. Zkus se Jirko někdy pro zajímavost podívat na účast vrcholných závodníků v jiných sportech na domácích soutěžích a zjistíš, že to je tragedie, protože tito závodníci nemají žádnou motivaci k účasti na těchto závodech. Jako omluvu zpravidla používají argument, že jim účast na domácích závodech zasáhne do přípravy na nějaký významný podnik. U nás tento stav zatím nenastal a to právě díky dobré komunikaci se závodní komisí.

Chtěl bych se též vyjádřit ke Tvému návrhu jet nominaci ve 3 závodech v 1 víkendu. Vidina je to samozřejmě lákavá, stálo by to méně času i peněz. Zažil jsem však tento model v době svého 3 letého působení v USA a  na základě svojí vlastní zkušenosti jej nedoporučuji. Důvodem je to, že slalom je sport, kde  každý má svůj dobrý nebo špatný den a pokud omezíš nominaci do 1 víkendu značně zvýšíš riziko ovlivnění výsledku touto skutečností. V USA jsem proto za 3 roky zažil nejméně 2 situace kdy jsem cítil, že tým není složen  z nejlepších dostupných závodníků. Naopak  za 14 let působení u našeho týmu jsem tento pocit neměl nikdy. Z tohoto důvodu bych nerad zasahoval do systému, o kterém si myslím, že je dobrý.

K Tvému návrhu využít závodníky k rozhodování dle francouzského vzoru bych rád uvedl následující. Dlouho a dobře se znám s Christophem Prigentem šéftrenérem  francouzského týmu, proto mám dost informací o událostech  ve Francouzské federaci. Použití závodníků při rozhodování nominace nebylo v žádném případě motivováno ekonomickými důvody, ale naprosto katastrofálním způsobem rozhodování tamních rozhodčích, kteří jsou údajně téměř všichni v příbuzenském vztahu k závodníkům a podle toho rozhodují. Jsem rád, že my tento problém v žádném případě nemáme a proto v rozhodování závodníky nevidím zásadní přínos.

Na závěr bych chtěl dodat, že v Tobě v žádném případě nevidím notorického remcala, ale člověka, který dokáže jasně formulovat názory závodníků, kteří dělají náš sport především pro zábavu. Tímto dopisem se snažím odpovědět Tobě i ostatním za ty, kteří dělají sport nejen pro zábavu.

S pozdravem

Jirka Pultera

 

Dopis Rudy Crhy pro Jirku Škrance

Věc : Protest proti termínové listině ČP slalom 2006 – odpověď 

Vážený Jiří, vážená Kotvo Bráník,
považuji za nutné v odpovědi na tvůj (váš) „protest“ proti termínovce sdělit a hlavně vysvětlit několik věcí a to :
 
 1. Ani mně, jako dlouholetému „funkcionáři u vody“ se tato termínovka nelíbí, ale na rozdíl od tebe vím, k jak složitým kompromisům podléhalo její sestavení do této podoby.
 2. Předem bych tě rád seznámil s úlohou Závodní komise při sestavování termínky hlavních závodů (tj.všech mistrovských závodů, které jsou v péči ČSK DV) a jejími aktéry. Závodní komise má kromě předsedy dalších 5 členů, Rolečková, Prskavec, Krejčí, Kneblová a Kratochvíl, šéftrenér juniorské reprezentace. Tvorby termínky hlavních závodů se dále zúčastňují šéftrenéři slalomu a sjezdu (tj.Pultera a Knebel).
 3. Tito 3 trenéři jednotlivých reprezentačních družstev předkládají své požadavky a seznamují ostatní členy ZK s rozhodnutími svých trenérských rad, t.zn. na jakých terénech a v jakých termínech potřebují odjet nominační závody a jaké jsou jejich představy a přání na MČR a další ČP (Knebel, Pultera) a NKZ (Kratochvíl) a to i ve vazbě na mezinárodní termínovou listinu, zejména na termíny MS, ME a SP (viz termínka).
 4. ZK komise plně chápe potřebu optimalizace přípravy reprezentace (tudíž i nominace repre družstev) jako základ pro jejich dobré výsledky na MS a ME, protože ty vytvářejí rozhodující finanční zdroje pro naši další činnost.
 5. Z předcházejícího bodu vyplývá, že ZK respektuje terény a termíny nominačních závodů požadované reprezentací.
 6. Shodli jsme se i v názoru, že zbývající ČP ve slalomu by měly být Špindl a Lipno a že optimální by bylo odjet Lipno v tradičním termínu (2.-3.září) a Špindl 16.-17.září a tím by byla sezóna ČP dobře rozložená.
 7. První problém byl fakt, že v manipulačním řádu přehrady Labská je pro závody ČSK rezervován příděl vody na měsíc květen a Správa KRNAP limituje možnost závodů na zvýšeném průtoku datem do 15.května.
 8. Informací na povodí bylo zjištěno, že povodí by zářijový termín skouslo, že pouze požaduje pozitivní vyjádření od Správy KRNAPu. Bohužel však nemůže povodí garantovat, že v září bude mít k dispozici vodu v námi požadovaném množství (při létě s menšími srážkami a při povinností udržovat min.průtoky). Z toho důvodu byla i dotazovaná i event.možnost výjimky z manipulačního řádu a to Špindl v termínu 29.-30.4., a proti tomuto termínu Povodí ani KRNAP nemělo žádných výhrad.
 9. Protože při zářijové variantě bylo reálné nebezpečí, že Špindl nebude v roce 2006 vůbec, volila ZK po poradě s vedoucími družstev „vrabce v hrsti“ , tj. termínku ve zveřejněné podobě.
 
K odpovědi na další části tvého dopisu se jako předseda ZK necítím být kompetentní a proto je v této odpovědi na tvůj (váš) „protest“ neřeším.
 
Za závodní komisi Ruda Crha, předseda
 
 
 
 
Dopisy Jirky Škrance
 • Původní rekce na Termínovou listinu   30.10.2005
   
 • Reakce na dopis od Rudy Crhy  4.11.2005
 
 

MS Rio 2018

logo Rio2018

Krumlovský maraton

KVM 2018

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px