Kanoe.cz

Výběrová kritéria SCM - rychlost

Kritéria pro zařazování do SCM v rychlostní kanoistice platná pro rok 2006
Systém výběru je dvoukolový:
 
 • 1. kolo - výběr podle úrovně speciální výkonnosti (výběr na základě výsledků dosažených v ČP v sezoně 2005).
 • 2. kolo - výběr podle úrovně obecné připravenosti (zúčastní se sportovci vybraní na základě výsledků prvního kola výběru).
 
Pravidla pro výběr na základě speciální výkonnosti – 1. kolo:
 
 • Bodování deseti nejlepších výsledků každého závodníka z K1, C1, K2, C2, ze závodů ČP roku 2005, přičemž se započítává:
  • pro žáky 5 výsledků z dlouhých a 5 z krátkých tratí
  • pro dorost 4 z dlouhých a 6 z krátkých tratí
  • pro juniory 3 z dlouhých a 7 z krátkých tratí
 • Kategorie jednotlivců se bodují podle bodovacího klíče:
  • 1 místo            25 bodů
  • 2 místo            21 bodů
  • 3 místo            17 bodů
  • 4 místo            15 bodů
  • 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
  • Posledním bodovaným místem je místo 18té při 18 a více startujících posádkách.
  • Je-li startujících méně než 18 získává poslední závodník jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.
 • Kategorie dvojic se bodují  podle bodovacího  klíče:
  • 1 místo            16 bodů (každý z dvojice)
  • 2 místo            13 bodů
  • 3 místo            10 bodů
  • 4 místo            8 bodů
  • 5 místo a každé následující vždy o jeden bod méně.
  • Posledním bodovaným místem je místo 11té při 11 a více startujících posádkách.
  • Je-li startujících méně než 11 získává každý závodník poslední posádky jeden bod a celé bodování je příslušný počet bodů sníženo.
 • Z celkového počtu bodujících v dané věkové skupině a lodní kategorii bylo v prvním kole vybráno:
  • u žáků druhým rokem a dorostu 1.rokem   50% závodníků
  • u dorostu 2. rokem a juniorů 1.rokem   45% závodníků
  • u juniorů 2. rokem   40% závodníků
  • minimální počet zařazených sportovců v každé věkové a lodní kategorii jsou 4.
 • V případě, že v kategorii dosáhl závodník mladšího ročníku v celkovém bodovém hodnocení lepšího výsledku, než závodník staršího ročníku, byl vybrán přednostně.
 • Rada SCM navíc rozhodla přizvat na druhé kolo výběru i sportovce, kteří nesplnili procentuální limit ve své kategorii, ale dosáhli ve vybraných deseti startech více než 100 bodů.
 
 
 
Pravidla pro výběr na základě obecné připravenosti – 2.kolo:
 • Pro výběr je zvolena následující testovací baterie:
  • vytrvalostní test: běh (1500m chlapci, 800 m dívky) a plavání (200m)
  • silově vytrvalostní test: bench 2 minuty a přítah 2 minuty s činkou podle věku a kategorie.
   • Žáci                30 kg
   • Žačky             25 kg
   • Dorostenci      35 kg
   • Dorostenky     30 kg
   • Junioři             40 kg
   • Juniorky          35 kg
 • Z vytrvalostních testů bude hodnoceno buď pouze plavání nebo pouze běh podle toho, ve které disciplíně sportovec dosáhne většího bodového zisku. Start je povinný ve všech disciplínách. V silově vytrvalostním testu bude hodnocen bench i přítah, počty opakování dosažené na obou cvicích budou sečteny. Bodové zisky odpovídající jednotlivým výkonům jsou uvedeny v tabulkách. Dosažený bodový zisk v plavání nebo běhu bude sečten s bodovým ziskem v silově vytrvalostním testu.
 • Pro zařazení do SCM pro rok 2006 musí závodník překročit hranici 220 bodů.
 
 
Hranice minimálního bodového zisku je nastavena nízko, aby do SCM mohla být zařazena naprostá většina všech vybraných v prvním kole. Na testech by se sportovci měli snažit předvést své maximální výkony, nejen splnit podmínku přijetí do SCM. Závodníci, kteří druhým kolem výběru neprojdou, buďto nejsou talentovaní nebo jsou špatně připravováni. Hlavním důvodem zařazení obecných testů jako druhého kola výběru do SCM je snaha zamezit předčasné specializaci mládeže.
 
Sportovci, kteří jsou členy resortních sportovních center (Dukla, VSC nebo sportovní centrum MV), do SCM zařazeni být nemohou.
 

Krumlovský maraton

KVM 2018

Momenty sportu

Momenty sportu

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Sport podporuje

logo Praha 100px